KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

27. awgusta 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
čehodla njejsmy jenož na swoje mocy pokazani
 

       

zo ma so něhdyša propstowska cyrkej w Lipsku zwottorhać

 
       

zo su młode swójby Radworskeje wosady swojeho něhdyšeho fararja wopytali – wjace fotow

 
     
zo nańdźeš při pomniku swjateju Cyrila a Metoda nětko nowe ławki
 
       

wo zelowym swjedźenju w klóšterskej zahrodźe – wjace fotow

 
       
  wo pěšim putnikowanju skupiny Serbow, w kotrejž běchu lětsa nimale jenož mužojo – wjace fotow
 
       
wo socialnym dźěłaćerju, kotryž bě kaž starosćiwy „nan“, wšěm a wšudźe k pomocy wjace fotow
 
       
što ličby přeradźeja – w awgustowskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami  
       
zo pyta Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo serbskeju referentow za młodźinu a dźěći – nadrobne wupisanje dźěłoweju městnow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008