KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. meje 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
zo pokazuje stwórba na Stworićela
 

       

zo njeměli na ludźi we wuchodnej Europje zabyć a w swjatkownej kolekće za biskopski skutk Renovabis składować

 
       

mysle k dopomnjenkam starobiskopa Reinelta w knižce „Wo zwei oder drei ...“


 
     
wo spodźiwnym přirunanju mjez winowatostnym košenjom a kemšemi
 
       
dopomnjenka na patra Stanija Nawku, kotryž je před 25 lětami zemrěł  
       
  w KNOTWIŠĆU wo wudźělenju sakramenta firmowanja w Ralbicach – wjace fotow
 
       

wo wokřewjacym popołdnju w klóšterskej zahrodźe – wjace fotow wo nalětnim koncerće chóra Lipa a dujerskeje kapały Horjany

 
       
w přinošku za dźěći wo cool wopyće rano we wsy  
       
zo přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo na koparski turněr serbskich ministrantow – plakat 
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008