KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

29. januara 2017

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo stawiznje, kotraž k mudrosći namołwja
 

       

wo stawizniskich zwiskach Chróšćanskeje wosady z diaspornej w Kamjenicy

 
       

zo přeje sej bamž dokładniši přihot na mandźelstwo

 
      Foto: kna
zo žada sej jednota křesćanow po wuprajenju bamža wopory


 
      Foto: kna
wo wažnym stołpje wosadneho žiwjenja – wjace fotow wo swjedźenju swjateho Bosćana w Chrósćicach
 
       
što je Martin Luther wo Serbach prajił  
       
 
wo serbskim měšniku, kotryž je swoje 70. narodniny woswjećił – wjace fotow   – Katolski Posoł 16/1980
 
       

wo překlepanosći – w januarskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008