KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

30. apryla 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što křesćanam jutrowne poselstwo spožča
 

       

čehodla je abatisa Philippa Kraft swoje zastojnstwo złožiła a z rjadu wustupiła

 
       

wo njeboh měšniku, kotryž je portugalsce Božu mšu swjećić a tež prědować móhł


 
     
zo je hudźba barba po notach – wjace fotow wo koncerće dźěćaceho chóra Drježdźansko-Mišnjanskeho a Zhorjelskeho biskopstwa
 
       
wo dźěławosći Towarstwa Cyrila a Metoda w zašłym lěće a lětušich předewzaćach – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje  
       
  w přinošku za dźěći wo krasnym dnju, kotryž je Hańžka dožiwiła
 
       

wo wuskutkach wójny na ludnosć – w aprylskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami

 
       
wo prěnim swjatym woprawjenju w Radworju – wjace fotow  
       
wo beneficnym koncerće za Chróšćanske pišćele – wjace fotow  
       
zo přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo šulerki a šulerjow wot 6. do 8. lětnika w lětnich prózdninach na zhromadne dny do Sakskeje Šwicy – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008