KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

30. julija 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo rybach, syći a cyrkwi
 

       

zo přeradźeja statistiki wuwiće cyrkwinskeho žiwjenja – statistika katolskeje cyrkwje w Němskej    – link na statistiku serbskich wosadow

 
       

zo ma swětowa wustajeńca wo reformaciji dotal snadny wothłós

 
     
wo Kamjenjanskej kermuši – wjace fotow
 
       
wo starych časach – w julijskich čisłach Katolskeho Posoła před 100 lětami  
       
  w KNOTWIŠĆU, zo je na Gig-festiwalu w Róžeńće mjezynarodny flair knježił – wjace fotow
 
       

zo su serbscy młodostni do Krupki putnikowali – wjace fotow wo Božej mši srjedu w Krupce

 
       
na dźěćacej stronje, zo pokazujetej wěži ludźom puć
 
       
wo dyrdomdeju serbskich dźěći w Sakskej Šwicy – wjace fotow  
       
wo nocy tysac swěčkow w klóšterskej zahrodźe – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008