KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

4. februara 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
W Radworskej wosadnej cyrkwi maja wulke wokno zbóžneho Alojsa Andrickeho. Na nim maja tři křćenja wosebity woznam.
 

       

Hdźež je swjata Marija doma, njezasahnje djaboł, praji bamž Franciskus. A wón rozłoži, čehodla tomu tak je.

 

Foto: kna

       

W Konjecach maja na wěžičce zaso zwón, kotryž tež funguje. Ale přiwšěm z nim tuchwilu hišće njezwonja. – wjace fotow

   
       
Předsydstwo Towarstwa Cyrila a Metoda namołwja, zo měła so iniciatiwa Minority SafePack podpěrać. A mjenuja jako přičinu toho křesćansku kaznju. – Wjace wo iniciatiwje Minority SafePack
   
       

W Dachauwje bu před 75 lětami pólski biskop zamordowany. Při tym njeje bliskosć jeju smjerće jenička paralela k serbskemu martrarjej.

 
       
 

Po internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija su tele dny młodźinske kěrluše mócnje klinčeli. Woni mějachu tam hosća. – wjace fotow

   
       
W Radworju dźěćaca šola poprawom spěwa. Nětko mějachu z burski statokom, alpakami a bunkrami činić. – wjace fotow    
     
       
Lětsa je 75 lět, zo poćerpje kapłan Alojs Andricki w Dachawje martrarsku smjerć. Na wopomnjenskim dnju zbóžneho martrarja sobotu, 3. februara, su wšitcy do Radworja přeprošeni. plakat
   
       
Pory na mandźelski seminar 2018 přizjewić – formular serbsce
– formular němsce
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008