KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

8. julija 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Cyrkej měješe a ma markantne wosobiny z humorom. Wo nich a wo radosći, kotraž z wěry wuchadźa, pisa awtor zawodneho nastawka.
 

       

Pomjenowanja na kardinala dla bě jedyn z nich zwoprědka hněwny. Mjez 14 nowymi dostojnikami, kotřiž dóstachu nětko wot bamža čerwjeny biret, je jedyn z Pólskeje, kotryž je jara skromnje žiwy.

 
       
Potrjecheni měli zaso wjace radosće we wěrje a cyrkwi nańć, zwurazni jedyn biskop nastupajo přijeće swjateho woprawjenja za njekatolskich mandźelskich. Drježdźansko-Mišnjanski a Zhorjelski biskop prajitaj, kak chcetaj w swojimaj diecezomaj w tutej naležnosći pokročować.
 

       

Wo skandalu w socialnym systemje rěčeše prědar na putniskich kemšach w Róžeńće. Tam běchu so wěriwi ze serbskich wosadow na swjedźenju Marije wopytanja zhromadźili. – wjace fotow

 

       
Serbska njewjesta bě 1. julija w Praze widźeć. Tam zahajichu wšosokołski zlět. – wjace fotow  

 

       

W Baćonju mějachu wšu přičinu k swjećenju. Wulki swjedźeń steješe pod hesłom „Stań so Twoja wola“. – wjace fotow

 
       
W Chrósćicach jednu zasłužbnu wosobinu z dotalneho nadawka rozžohnowachu. Zdobom witachu dwanaće nowych słužownikow, ale za druhi nadawk.  

 

       
Spěwy, žorty, anekdoty a Azičanka hrajachu w Radworju na koncerće wažnu rólu. Na njón je chór Meja před Starej cyrkwičku nihdźe 250 hosći witać móhł. – wjace fotow
   
       
Hdyž na samsnu naležnosć hinak zhladuješ, móžeš samo w njepřijomnych dožiwjenjach něšto dobre spóznać. To zhonichu dźěći ze serbskich wosadow na swojim putnikowanju do Róžanta. – wjace fotow  
       
W Kulowje buchu nowi serbscy ministranća přiwzaći. Ale do toho mějachu so intensiwnje na to přihotować.  

       
W Róžeńće wotměje so znowa Gig-festiwal. K tomu iniciator franciskanski pater Paulus Tautz wšitkich wutrobnje přeprošuje. – wjace informacijow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008