KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

9. decembra 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wočakujemy w žłobiku ležo skerje lochce zranjomne dźěćko. A tola wěmy, runje Wone ma wjetšu wahu, hač wšitcy knježa swěta hromadźe, pisa awtor zawodneho nastawka.  

       
W Praze wjesela so, zo je tamniši Serbski seminar zaso dospołny, dokelž wisa w nim po nimale 70 lětach zaso swjaty křiž. Tón wšak ma swójske stawizny. – wjace fotow
 

       
Samowólna rjadnica je nětčišemu bamžej žiwjenje wuchowała. Wo tym powěda swjaty wótc w nowej interviewowej knize.
 

Foto: kna

       
Putnikowanja do Santiaga de Compostele su dźeń a woblubowaniše. To dopokazuja nowe ličby.
 

       

Wustawki postajeja, zo ma na čole před 75 lětami załoženeho katolskeho zhromadźenstwa přeco žona stać. To ma wěstu přičinu.

 

Foto: kna

       
Róžeńčanka, kotraž městnosć najznaćišu čini, je tuchwilu na něšto tydźenjow blisko Drježdźan. A wona ma so rjeńša nawróćić. – wjace fotow
 

 

 

     

Budyska katolska wosada chce so přidatnje naćahować a po njepřijomnych pućach hić, zo by ludźom w nuzy k dispoziciji stała. K tomu předstaji wona nowy projekt.

 
       
W Radworju dźěše na wopomnjenskim dnju swjateho Mikławša tež wo swjateho Měrćina. Dźěći su sej wobeju za dobry přikład brali. – wjace fotow  
       
Młode spěwarki zahorichu seniorow w Baćonju. Tym so tež přednošk wo słowakskim putniskim městnje poskići.
 
       
Pěseń, zestajanu z 48 spočatkow serbskich spěwow na melodiju jednoho z nich, spěwachu seniorojo na swojim adwentnym popołdnju w Ralbicach. K tomu dachu sej zynki wosadneho chóra a swětłowobrazy serbskeho pućowarja lubić. – wjace fotow
 
       
Žiwy wobraz Serbstwa předstaja so w knize „Sej statok stajili“. W njej so tež wjacori katolscy Serbja wuprajeja.
 
       
Prěni raz su serbscy wěriwi přeprošeni, so na přihotowanju póstnych prědowanjow wobdźělić. Woni móža namjetować, k čemu měli so prědarjo wuprajić.
 

Foto: kna

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008