KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

11. nowembra 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo francoskim měsće a sławnym podawku před jeho wrotami pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom wuwjedźe, što maja kapałki a kapłanojo ze swjatym Měrćinom činić.  

       
W sakskej stolicy nastawa prěni stacionarny hospic. Katolska chorownja je so dlěje na to přihotowała.
 

       
W Pólskej su biskopja zašłu njedźelu zhromadne pastyrske słowo wozjewić dali. W nim pozbudźuja, katolsku wěru wobchować a warnuja před rozšěrjenjom „njewólnistwa“ wosebje w młodej generaciji.
 

Foto: kna

       
W rozmyslowanju předstaja rjadnik, kotry wobraz wón na eksercicijnych kursach k nutřkownemu modlenju rady wužiwa.  

       

Na měrowym swjedźenju we Wostrowcu su spočatk nowembra štomy zakćěli. Tež Serbja so aktiwnje na zarjadowanju wobdźělichu. – wjace fotow

 
       
Meblowy wobchod Carity w Budyšinje je přećahnył. Su nětko tam, hdźež su potrěbni žiwi. – wjace fotow
 

       

Hórčenjo žaruja wo přeco pomocliweho a angažowaneho wjesnjana. 52lětny je nahle na prawu Božu wotešoł.

 
       
Pozadki politiskeho přewróta lěta 1989 w NDR a zwiski k druhim europskim krajam předstaji něhdyši korespondent telewizijneho sćelaka ZDF Joachim Jauer dwójce we Łužicy. – tule plakat k zarjadowanjomaj
 
       
Hornjołužiski zwjazk Carity z.t. pyta poradźowarja za powšitkownu socialnu słužbu. tule wobšěrne wupisanje dźěłoweho městna  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008