KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

14. januara 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Swoje bydlenje sej najwšelakorišo zarjaduješ. Na něšto pak maš při tym wosebje kedźbować.
 

       

Mudrych z rańšeho kraja předstaja bamž jako přikład. Štóž kaž woni jednaja, nańdźe někoho cyle wosebiteho.

   
      Foto: kna

Dźěći z Wojerec pobychu pola zwjazkoweje kanclerki. Wona jich jako kralow witaše. – wjace fotow, w tym padźe wo witanju kralow w Njebjelčicach 

   
      Foto: kna
Z Łaćonskeje Ameriki njepochadźa jeničce nětčiši bamž. Teologa Paul Zulehner wočakuje, zo tam klětu něšto wobzamknu, štož ćišć na druhe městne cyrkwje přispori.
   
      Foto: kna

Po nimale 50 lětach ma so poslednja wola něhdyšeho kardinala z Prahi spjelnić. Njehladajo jeho wotkazanja so jeničce dźěl zwoprawdźi.

   
      Foto: kna
 

Třo biskopja z Kazachskeje spřećiwjeja so w jednym dypku wučbje bamža. Někotři dalši biskopja jich w tym podpěruja.

   
      Foto: kna
Biskop Bode namjetuje jako prěni w Němskej diskusiju k brizantnej temje. Wón pak chce tež hinaše nawodnistwo wosadow wupruwować.    
      Foto: kna

W Chrósćicach nadźijeja so na nowu lubosć. Přez nju bu hižo něchtóžkuli młody čłowjek aktiwniši. – wjace fotow
   
       
Młodźinski dom wužiwachu něhdyši a přichodni młodostni. Wjele přihotow mějachu za galawječor. – wjace fotow    
       
Mjezynarodne hodowne spěwy je Radworski chór w Sulšecach zanjesł. Płokarniča Leńka pak wuskorži tam swoju nuzu. – wjace fotow    
       
Wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda hrajachu wšitcy přećiwo wšitkim w dypkowych hrach. Přiwšěm bě jedna z hrow tola kaž finale. – wjace fotow    
       
Lětsa je 75 lět, zo poćerpje kapłan Alojs Andricki w Dachawje martrarsku smjerć. Na wopomnjenskim dnju zbóžneho martrarja sobotu, 3. februara, su wšitcy do radworja přeprošeni. plakat
   
       
Pory na mandźelski seminar 2018 přizjewić – formular serbsce
– formular němsce
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008