KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

18. měrca 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Žiwi być móžemy jeničce, jeli wumrějemy, pisa awtor zawodneho nastawka a so praša: „Sy dźensa hižo swět přeměnił?“
 

       

Wón bě mostotwarc a muž dialoga. Znaty kardinal z Němskeje je zemrěł, kotryž měješe rozestajenja samo z Vatikanom, kotrehož loyalnosć k cyrkwi a bamžej napřećo pak bě Janej Pawołej II. napadnyła.

 

       

W Nowej Cali swjeća lětsa wosebitu róčnicu. K tomu je wjace hač sto zarjadowanjow předwidźanych.

 

       
Stary póstny rub w pjatym najwjetšim měsće Hornjeje Łužicy přeprošuje znowa k rozmyslowanju. W seriji je pjaty dźěl meditacije wozjewjeny.  

Foto: Christoph von Viràg

       

Awtowa pana je k tomu dowjedła, zo bu sydło ICE z Aachena do Drježdźan přepołožene. ICE je mostotwarc mjez zapadom a wuchodom w Němskej, Europje a zwonka njeje. – wjace fotow

 
       
 

„Bojiće so, zo stanjeće so jako měšnik abo knježna jónu tróšku spodźiwny?“, prašeše so diecezanski młodźinski dušepastyr Martin Kochalski serbskich młodostnych. Woni běchu wjacore hodźiny wot soboty na njedźelu w cyrkwi. – wjace fotow

 

       

Něhdźe 250 lět so połobšćina hižo njewužiwa. A tola nańdźeš wurazy, kotrež su serbskim podobne, na přikład we Wótčenašu.

 
       
Njebojaznje so za swětej wotewrjenu towaršnosć zasadźeć, k tomu pozbudźuje Rada katolikow Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Wona je tež něšto rozsudźiła, štož Serbow nastupa.
wjace fotow
 
       
Hačrunjež wone hižo starše hač 30 lět byli, su prědowanja fararja, kotryž 1977 jako pěšk smjertnje znjezboži, dźensa hišće aktualne. Wone předleža w knižnej formje.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008