KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

18. nowembra 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Štóž dźensa praji, zo mamy tule dosć problemow a što nas ćeže druhdźe staraja, tón njeje zrozumił, na čim Jězusej zaleži, pisa awtor zawodneho nastawka. A wón pochwali tych, so načasnych problemow njeboja.  

       
Prěnja cyrkej we wuchodźe zwonka Berlina dósta titul „Basilica minor“. K tomu měješe wysoki wopyt. - wjace fotow
 

       
W rozmyslowanju předstaja rjadnik, što nutřkowne modlenje konkretnje woznamjenja a na kotre wašnje zamóžeš nowe žiwjenje wjesć.
 

Foto: kna

       
Křesćanske žiwjenje měło žiwjenje słuženja być, napominaše zastupjer swjateho wótca w Němskej. Wón wopyta prěni króć Budyšin – a hnydom něšto připowědźi. - wjace fotow
 

       

Wšě dary so na dobro potrěbnych ludźi wužija. To přilubi direktor Carity z Ełkskeho biskopstwa katolskim Serbam. - wjace fotow

 
       
W historiskej Budyskej radnej žurli jewitej so nad durjemi dwě rěči. Někotři so na tym trochu postorkowachu. Jedyn pak da jim ze zajimawej wotmołwu kontra.
 

       

Wopory su zaso mjeno dóstali. Nowy wopomnjenski kamjeń blisko Stróžišća za morjenu Židowku dopomina tež na křesćanski skutk miłosće. - wjace fotow

 
       
Cyle přećiwo trendej w Europje je ličba katolskich wěriwych w jednym z indiskich biskopstwow w zašłych 40 lětach wot 900 na wjace hač 90.000 rozrostła. Tamniši biskop je planowanje druhemu přewostajił.  
       
Pozadki politiskeho přewróta lěta 1989 w NDR a zwiski k druhim europskim krajam předstaji něhdyši korespondent telewizijneho sćelaka ZDF Joachim Jauer dwójce we Łužicy. – tule plakat k zarjadowanjomaj
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008