KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

22. julija 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Kóždy čłowjek trjeba wotpočink, pisa awtor zawodneho nastawka. A rozłoži to na zakładźe ewangelija tuteje njedźele. Zdobom wupraja přeće za tutón lětni čas.
 

       

W Smječkecach njejsu składnostnje 20. róčnicy załoženja wjesneho towarstwa jenož swjećili. Z ekumeniskej Božej słužbu dźakowachu so Bohu a prošachu jeho wo žohnowanje za wjesnu zhromadnosć. – wjace fotow

 
       
W Drježdźanach woswjeći tutu njedźelu tež w Serbach derje znaty mostotwarc swoje 80. narodniny. Po zjednoćenju bě wón jedyn z prěnich, kotřiž buchu do zamołwiteho cyłoněmskeho zastojnstwa woleni.
 

       

Kölnski kardinal Rainer Maria Woelki widźi paralele mjez němskim koparskim mustwom a cyrkwju.   Wón wupraji so po swětowych koparskich mišterstwach w interviewje z domradio.de.

 

       
Na Hronow, před lětstotkami zhubjenu wjes blisko Kamjeneje a Haja, dopominaja hišće štyri pomniki. Tute su tuchwilu chětro njenahladne. To pak ma so nětko změnić.  

 

       

W Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina je nowa papjercowa knižka za małe dźěći wušła. W njej nańdu pisany swět zwěrjatow z wjele wobrazami.

 
       
Na łuce před dźěłarnju Domu swjateho Michała móža zbrašeni, wjesnjenjo a hosćo klóštra nětko zhromadnje wotpočnyć a so rozmołwjeć.
 

 

       
W Chrósćicach wotměje so spočatk awgusta tydźenski intensiwny kurs čěšćiny. – tu nadrobne informacije
 
 
       
W Róžeńće wotměje so znowa Gig-festiwal. K tomu iniciator franciskanski pater Paulus Tautz wšitkich wutrobnje přeprošuje. – wjace informacijow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008