KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

23. decembra 2018

 

Wšitkim čitarjam, dopisowarjam,
roznošowarjam a dobroćelam
Katolskeho Posoła
a wužiwarjam našeje
internetoweje strony
www.posol.de
přejemy žohnowane hody
a strowe nowe lěto 2019.
Dźakujemy so zdobom
za wšu wopokazanu
dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija

Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo wole a wósliku při Jězusowym narodźe njepisa drje ani jedyn ze štyrjoch sćenikow. A tola matej tutej zwěrjeći na zwobraznjenjach krute městno a tež swójski woznam, pisa awtor zawodneho nastawka.  

       
Hodownu hru ze srjedźowěka z rymowanym tekstom w starym němskim dialekće wobhladachu sej tež młodostni z Radworskeje wosady. Wona ma tež wěsty poćah k zbóžnemu Alojsej Andrickemu. – wjace fotow
 

       
Róžeńčanska mać Boža je zaso doma. Ale tuchwilu jej hišće něšto pobrachuje. – wjace fotow
 

       
Japanjan rozłožuje swoje mysle wo hodźoch. A wón pozbudźuje, sej na kóždy pad někoho konkretneho na tónle swjedźeń přeprosyć.
 

       

Moler přepołoži Boži narodk na swjaty křiž. To njeje jenička přičina, wo tutej mólbje rozmyslować.

 

 

       
Awstričanka pomha w Nikaraguwje a Guatemali žonam, kotrež su złe wěcy dožiwili a kotrež pochadźeja z jednorych poměrow. Ale wone maja tež wosebity nadawk. To je jedyn z projektow, kotryž pomocny skutk Adveniat podpěruje. – link na Adveniat
 

 

 

     

Za swětowy hit njeje ani basnik ani komponist někajku mzdu dóstał. Mjeztym 200 lět stara twórba njepobrachuje na žanej Božej słužbje w hodownej nocy – a to nimale po wšěm swěće.

 
       
Dźěći Budyskeje serbskeje pěstowanje njejsu so jeničce w swojim přebywanišću na hody přihotowali. Wo přichadźe Jězusdźěćatka powědachu a spěwachu tež zjawnje w měsće.
 
       
  Jandźel Rafael měješe cyle wosebity nadawk. Wo tym powěda stawizna za dźěći.  
       
  W Pančicach-Kukowje wjesela so dźěći, zo móžachu do noweho horta zaćahnyć. A wone wědźachu, što dyrbiš do toho činić. – wjace fotow  
       
  W Sernjanach njeswjećachu młode swójby adwentničku jeničce za sebje. Podachu so za šěsćlětnu holčku na puć.  
       
  W Chrósćicach hotuja so na wulke twarske předewzaće. Za financowanje pak su hišće dalše dary trěbne.  
       
  Křesćanske kubłanje dźěći ležeše ludźom před sto lětami na wutrobje. Ale witachu tež wojakow z wójny domoj. Wo tym pisa Katolski Posoł před 100 lětami.  
       
  Dźěło z dźěćimi a młodostnymi w ukrainskim měsće, kotrež pólski měšnik kaž swjaty Don Bosko koordinuje, podpěruje Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. ze swojej hodownej akciju „Łužica pomha“. Dary móža so na konto TCM přepokazać. – kontowy zwisk  
       
  Rakečanski Paulusowy chór tamnišeje ewangelskeje wosady předstaji we Wojerecach z musicalom žiwjenje milionarki, kotraž sta so z křesćanku a wulkej dobroćelku. Zastupne lisćiki měli sej zajimcy sčasom skazać. – wjace informacijow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008