KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. junija 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Što woznamjenja mi Jězus? Tole praša so awtor zawodneho nastawka wosebje hladajo na napřećiwne wichory, kotrež maja křesćenjo znjesć.
 

       

Dźeń a wjace biskopstwow hlada za tym, lajkow bóle do nawjedowanja wosadow zapřijeć. Přiwšěm wukonjeja lajkojo hižo lětdźesatki specielne nadawki.

 
       
27. junija je sedmispancow. Mnozy dźiwaja na tym dnju na wjedro. To ma křesćanski pozadk.
 

       

„Zadani so, wo pokład sobučłowjeka wojować“, napominaše ewangelski farar w prědowanju w katolskim klóštrje. Do njeho je na wšěch 5.000 ludźi přišło. – wjace fotow

 

       
„Swět přińdźe ke mni“, zwěsća žona w serbskej wsy. A zawěrno je wona w dźesać lětach wjace hač 2.200 ludźi z 25 krajow swěta pohosćiła. – wjace fotow  

 

       

Domownikow a zwóńkow je biskop Heinrich Timmerevers k sebi do Drježdźan přeprosył. Wón jim wobkrući, zo móže so z jich pomocu něšto z Božeje krasnosće w cyrkwjach, zarjadnišćach a na zahrodach wotbłyšćować.

 
       
Biskop je firmujomnych pruwował. Wo tym pisa Katolski Posoł před runje sto lětami. Ale wozjewi tehdy tohorunja hnujacu podawiznu z wójnskeho wšědneho dnja wojaka.  

 

       
W Radworskim dźěćacym domje njejsu na jich lětnim swjedźenju jeničce swjećili. Su tež druhim w nuzy pomhać nawuknyli. K tomu mějachu tam tež specielne jězdźidła. – wjace fotow    
       
Wón bě wučer, lajski dźiwadźelnik, sportowc. Gerat Pöpel z Chrósćic je 87lětny zemrěł.
 
       
Rumburk, Wulki Šunow a Oybin. To běchu hłowne stacije busoweho wulěta seniorow Radworskeje wosady. Překwapjenku dožiwichu w ćahu po wuskich kolijach.  

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008