KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

25. februara 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Woženić njeměł so tón, kotryž chcył w žiwjenju zbožowny być, radźi farar w zawodnym nastawku, kotryž pak na žadyn pad za dźiwje mandźelstwa njeje. Wón pisa wo hwězdnych hodźinach wěry.

 

       

Fotograf ze zapadneje Němskeje je 1992 ze swojej kameru wobrazy katolskich Serbow zapopadnył. Wulki dźěl z nich je 2017 znowa fotografował. K wotewrjenju wustajeńcy wón mjez druhim přeradźa, čehodla je zastup darmotny.

 

       

Stary póstny rub w pjatym najwjetšim měsće Hornjeje Łužicy přeprošuje znowa k rozmyslowanju. W seriji je druhi dźěl meditacije wozjewjeny.

 

Foto: Christoph von Viràg

       
Najlěpši stilist, mišter krótkich powědančkow a pućowanskich rozprawow, takle hódnoćeše serbski basnik-farar jednoho ze swojich sobubratrow. Tutón je před sto lětami zemrěł. – wjace fotow    
       

„Bože móžnosće su wjetše hač naše čłowječe njezamóžnosće“, praji jedyn z referentow prěnjeho póstneho seminara w Smochćicach. A tola napomina wón ke kedźbliwosći. wjace fotow

 
       
 

Što směš w póstnym času jěsć a što nic? To su před sto lětami w Katolskim Posole jasnje wopisali. Hačrunjež so to dźensa mnohim trochu spodźiwne zdało, tči za tym wažny pomocny srědk.

 

       

Křižowy puć z Alojsom Andrickim kročić – k tomu přeprošuje wot tachanta Klemensa Ullmanna zestajena předłoha. Wona předleži tež w serbskej rěči, ale jenož zdźěla.

Křižowy puć w serbskej rěči

Křižowy puć w němskej rěči

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008