KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. januara 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Hdy trjebaš eksorcista a hdy psychiatera? Tole praša so awtor zawodneho nastawka.
 

       

Bamž Franciskus je swój ródny kontinent wopytał. Při tym njeje wšudźe škrička euforije přeskočiła.

   
      Foto: kna

Katolski medij w interneće je dobry wuslědk docpěł. Prěni króć je mjez sto najlěpšimi w Němskej.

   
       
W Berlinje je prelat zemrěł, kotryž je cyrkwinsku nowinu nawjedował. Ale wón měješe tež politisce brizantny nadawk.
   
      Foto: kna

Financy w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje steja na krutej bazy. Ale do přichoda knježi tola njewěstosć. – wjace fotow

 
       
 

Dźeń do wěrowanja je zemjerženje cyrkej zničiło. Tute bu wosom lět pozdźišo na njewšědne wašnje nachwatane.

   
      Foto: kna
Přeće na smjerć choreho hólčeca bě wurjadne. Wo spjelnjenje toho je so arcybiskop postarał.     
     
Katolski Serb pomha hižo 30 lět ludźom póstnicy swjećić. Ale tež w zwonka „pjateho počasa“ je jeho posłužba požadana. – wjace fotow

   
       
W Chrósćicach měješe bratstwo dwójce něšto z pomnikami činić: na předwječoru swjedźenja swjateho Bosćana a na hinaše wašnje na dnju samym. – wjace fotow    
       
Spěwaj a dźěła měješe wón za swoje žiwjenske hesło. Něhdyši Chróšćanki kantor je na prawdu Božu wotešoł.    
       
Lětsa je 75 lět, zo poćerpje kapłan Alojs Andricki w Dachawje martrarsku smjerć. Na wopomnjenskim dnju zbóžneho martrarja sobotu, 3. februara, su wšitcy do Radworja přeprošeni. plakat
   
       
Pory na mandźelski seminar 2018 přizjewić – formular serbsce
– formular němsce
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008