KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. decembra 2019

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Mamy cyle wotućeni być, zo bychmy Bože kłapanje słyšeli, zwěsća awtor zawodneho nastawka. A ze stawiznu, kotraž posměwk wubudźa, tole wobkrući.
 

     
Prěnju adwentnu njedźelu zahaji so w Němskej na dwě lěće zapołoženy Synodalny puć. Kotry zaměr wón ma a što praja wysocy zastupjerjo cyrkwje k tomu? – list kardinala Reinharda Marxa a Thomasa Sternberga      – modlitwa za Synodalny puć  
       
W Radworju bu na Chrysta Krala ponowjeny swjaty křiž poswjećeny. Wón je zdobom znamjo dźaka wobsedźerja za jeho zjawne skutkowanje. – wjace fotow
 
      y

Přihot na swjate firmowanje je so w Radworju swjatočnje zahajił. Při tym hrajachu tež swěčki z mjenami firmujomnych wěstu rólu.

 
       
Druhi dźěl awtobiografije Benedikta Dyrlicha je w Budyskim Ludowym nakładnistwje wušoł. W rysuje wón w třoch kapitlach etapy po politiskim přewróće. – wjace
 
       
Serbscy młodostni zetkachu so na wuznawanskej njedźeli w Chrósćicach. Na nyšporje su mjez druhim swojemu susodej „něšto sobu na puć dali“ a po swačinje podachu so w duchu na misiju do dalokeho kraja. – wjace fotow
 
       
Hańžka a Feliks powědataj dźěćom, što prěni adwent woznamjenja. Tež jeju wowka hraje při tym wažnu rólu.  
       
Ralbičanscy dujerjo maja hnydom štyrjoch chětro młodych čłonow. Na kermuši su woni prěni raz zhromadnje sobu Božu mšu wobrubili. – wjace fotow
 
       
Nowa serbska słuchohra za swójby je natočena. Serbski rozhłós sćelaka MDR ju tutu njedźelu wusyła, a wot póndźele móža sej ju zajimcy na CD kupić.
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008