KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

2. junija 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
„Njech su wšitcy jedne.“ Wo tutej Jězusowej namołwje rozmysluje awtor zawodneho nastawka. K tomu mjenuje wón tři instrumenty na puć k jednoće.  

       
W Kamjenskej cyrkwi wotmě so wosadny kwas. Za patronku wulkeje wosady, wobstejaceje z třoch něhdyšich wokrjesnych městow, postaji biskop žonu, kotruž mjenuje bamž japoštołku japoštołow.
 

       
Katolske nowiny budu so w přichodnych lětach pozhubjować, zwěsća wědomostnik. K tomu podawa tři přičiny.
 

       

Wysoki zastupjer Vatikana wupraja so k demonstracijam młodych ludźi nastupajo klimu. A wón dopomni w tym zwisku na pismo bamža, kotrež je tež zwonka katolskeje cyrkwje jara wobkedźbowane.

 

       
Kölnske arcybiskopstwo chce nastupajo lajkow w nawodnistwje wosadow nowe puće kročić. Kardinal Rainer Maria Woelki rjekny w tym zwisku, što ma w cyrkwi za najwažniši kapital.  
       
Wo wosebitej formje lubosće rěčeše prědar na dejmantnym jubileju rjadniskeje sotry w klóštrje Marijinej hwězdźe. A jubilarka je sej za njón tež něšto wosobinske zhotowiła. – wjace fotow
 
       
Zhromadnje z čěskimi hosćemi zawjeselichu Lipjenjo na swojim nalětnim koncerće publikum. Samo swoje dźěći a wnučki zapřijachu do programa. – wjace fotow  
       
Wutroba je prěnjowoprawjenskim dźěćom na jich swjedźenju w Chrósćicach pukotała. Wšako měješe kóždy z nich na Božej mši tež wosebity nadawk. – wjace fotow  
       
Cyrkej je přez dwaj tysac lět wjele wichorow a skandalow přetrała. Awtorka wopisuje jedyn tajki, kotryž je so w 19. lětstotku w italskim měsće stał a měješe překwapjacy wukónc.
 
       
Na ekumeniskej hudźbnej nocy w Budyskej tachantskej cyrkwi zaklinča mjez druhim kompozicija młodeho Serba. Dožiwić pak móžachu wopytowarjo na tutym wječoru tohorunja wosebitu specialitu.  
       
W Budyšinje přeprošuja hač do swjatkownički, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008