KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

3. měrca 2019

 

 

Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Hdyž so k póstnicam wšelake naležnosće na žortne, lóštne wašnje šwikaja, kotrež nikoho złowólnje njeranja, je to w porjadku, zwěsća awtor zawodneho nastawka. Zdobom pokaza wón na zwisk k ewangelijej tuteje njedźele.  

       
Z Kulowa pochadźacy duchowny je Zhorjelske biskopstwo dwójce komisarisce nawjedował. Po dołhej chorosći je něhdyši generalny wikar, prelat Hubertus Zomack, zemrěł.

   
       
Něhdyši financny minister Vatikana a dowěrnik bamža Franciskusa je po wšěm swěće najwyši katolski dostojnik, kiž bu dla tuchwilu chětro diskutowaneho njeskutka wobwinowany. Nětko bu zasudźeny a zajaty.
 

       
W swojich poslednich žiwjenskich lětach je něhdyši prezident hwězdnych spěwarjow w Hornjej Łužicy přebywał. Wón je tež awtor znateho duchowneho spěwa był.
 

       
„W třoch a poł dnju njemóžeš swět změnić!“ praji z Němskeje pochadźacy jezuitski pater, kotryž nawjeduje Centrum k škitej dźěći na Bamžowskej uniwersiće Gregoriana. Vatikan pak planuje nastupajo znjewužiwanje konkretne naprawy.
 
       
Po 40 lětach bu nawodnica Radworskeje pěstowarnje rozžohnowana. Nimo kubłanskich nadawkow měješe wona tójšto twarić. Zdobom přija jeje naslědnica wosebite žohnowanje wosadneho fararja. – wjace fotow
 
       
Na 13 městnach pokazuja w Budyšinje wot popjelneje srjedy hač do swjatkow swětłowe křiže. Wobšěrny wuměłstwowy projekt přewjedu ekumenisce a z mnoho zarjadowanjemi. Zapřijatej stej mjez druhim politiske znamjo a duchowna hudźba ze serbskimi hudźbnikami.
 
       
Wusahowaceho Serba su na dnju jeho smjertneje róčnicy na Mikławšku počesćili. Byrnjež w Budyšinje skutkował, měješe wón k Baćońskej cyrkwi wosebity poćah. – wjace fotow  
       
Zmysł póstnic su dźěći 1. a 2. lětnika w Don Boskowym domje zeznali. Njejsu pak jenož něšto nawuknyli a paslili. – wjace fotow  
       
Kotry serbski duchowny změje na kotrym městnje ke kotrej temje póstne prědowanje? – cyłkowny přehlad  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008