KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

9. junija 2019

přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane swjatki.

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Boži Duch je čujomnje mjez nami, zwěsća awtor zawodneho nastawka tuteje swjatkowneje njedźele. A wón podawa k tomu tójšto přikładow.  

       
Smochčanski Dom biskopa Bena je biskop Heinrich Timmerevers z městnom w grjekskej stolicy přirunował. A wón přeje sej wot noweho rektora kubłanišća, zo by wone něšto z wonym městnom w Athenje zhromadne měło. – wjace fotow
 

       
Wo wodaće je bamž Franciskus na swojim pastoralnym wopyće w Rumunskej prosył. Tež ekumena a wšelake symbole hrajachu wulku rólu.
 

       

Na swjatokrejnym jěchanju we Weingartenje wobdźěli so lětsa něhdźe 20.000 ludźi. Mjez jěcharjemi pak wobkedźbuja tež tam w zašłych lětach wěste změny kaž je tež jutrońčku w Serbach dožiwiš.

 

       
Bamž je před 40 lětami komunistow w Pólskej nastróžił. Z jeho wopyta w ródnym kraju wurosćechu hłuboko sahace změny. A te wupřestrěwachu so pozdźišo po dalšich europskich krajach.  
       
Hačrunjež je zamóženje Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa stupało, je wone dale na podpěru pokazane. To wuchadźa z financneje rozprawy za lěto 2017, kotraž bu nětkole wozjewjena.
 
       
Hody a jutry stej wjele ludźom zrozumliwej podawkaj. Tola swjatki swjeći cyrkej něšto, štož njeje mnohim tak wočiwidne a přistupne.  
       
Na prěnjowoprawjenskej Božej mši w klóštrje Marijinej hwězdźe maja wosebitostku. Kóžde dźěćo ma na jeho wulkim dnju někoho, kotryž je nimo staršeju a kmótrow podpěruje. – wjace fotow  
       
Napjatosć knježeše zašłu njedźelu w Kulowskej cyrkwi. 18 dźěći přija prěni raz swjate woprawjenje. Prjedy hač tak daloko bě, su tójšto zhromadnje dožiwili – a tež po tym. – wjace fotow
 
       
W Budyšinje přeprošuja hač do nětčišeje swjatkownički, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008