KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. nowembra 2019

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Rozsudy z nuzy druhdy něšto dobre wunjesu. Tak sta so lětsa w Baćonju. Awtor zawodneho nastawka rozłoži, što to nětko za wěriwych woznamjenja.
 

     
Klětu wopominaja jubilej Bratstwa swjateho Bosćana w Chrósćicach mjez druhim z dźiwadłowym předstajenjom pod hołym njebjom. Prěnja proba hry, w kotrejž dźe wo čornu smjerć a lubosć, je so tele dny wotměła. – wjace fotow  
       
Dotal jeničce za někotre městna wobmjezowany wopomnjenski dźeń płaći wotnětka za cyrkej po wšěm swěće. Z tym ma so wuznam italskeho putniskeho městna pozběhnyć, kotryž ma kopiju w sewjernych Čechach.
 
      y
Prapremjera noweho duchowneho oratorija serbskeho komponista budźe njedźelu Chrysta Krala w bayerskim Wolfratshausenje. Swój zakład ma oratorij w jeho w serbskej kantaće „Přińdź, Knježe!“.
 
       
Nowy film „Verteidiger des Glaubens“ je kontrowersne měnjenja wubudźił. Mjez druhim wužiwachu so w hódnoćenjach wurazy kaž „swinstwo“, „debakl“ a „njeobjektiwny“ a zo móžeš před mizerabelnym filmom jeno warnować.
 
       
Dwě dujerskej kapale stej njedawno swojej róčnicy załoženja swjećiłoj. Wjele lět su hudźbnicy tež na cyrkwinskim polu skutkowali.
 
       
Wo woblubowanym swjatym pisataj Hańžka a Feliks na dźěćacej stronje. A wonaj prosytaj dźěći, zo bychu doma swoje kamory přehladali a po přikładźe swjateho jednali.  
       
Towarstwo Cyrila a Metoda prosy we wobłuku swojeje akcije „Łužica pomha“ wo dary za Pólsku a Ukrainu. Nimo pakćikow hromadźa so tež pjenježne dary. – nadrobne informacije
 
       
W Chrósćicach nasta ze stareho twarjenja nowy gmejnski a kulturny centrum. Njedawno powitachu tam wosadneho fararja. – wjace fotow  
       
Njebjelčanski cyrkwinski chór poby zhromadnje w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Tam su so na něšto přihotowali, štož tójšto lět hižo činili njejsu. – wjace fotow  
       
Nowa serbska dźěćaca kniha je w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Napjeće rysuje so w njej, na kotre wašnje móže dźiwadło žiwjenje dźěsća změnić. – wjace  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008