KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. januara 2019

 

 

Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Liturgisce so z tutej njedźelu hodowny čas skónči. Hodowne poselstwo pak měło dale skutkować. Tola kak? Wo tym rozmysluje awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele.  

       
Cyrkej přeprošuje na Sakski konopej. Tutu nowu formu k diskutowanju wo towaršnosći zwonka wulkoměstow su tele dny předstajili. – wjace fotow
 

 

       
       
Něhdyši nawoda vatikanskeje akademije, w kotrejž wukubłuja diplomatow, a kotryž bě sam we wjacorych krajach jako wulkopósłanc bamža zasadźeny, je zemrěł. Wón pochadźeše ze Zhorjelca.
 

       
Hodowny hudźbny nyšpor z wosadnym chórom, šolomaj a hudźbnikami zwabi mnoho wěriwych do Chróšćanskeje cyrkwje. Nimo tójšto znatych pěsnjow předstajichu tež rytmisku twórbu z Afriki. – wjace fotow
 

       

Wustajeńca w Kamjenicy wo Čěskej a Sakskej so tež serbskim temam wěnuje. Zdobom předstaji so pochad swjateje Ludmile, kotraž je drje „ze serbskeho rodu“. Hač do kónca měrca móžeja sej zajimcy wustajeńcu w Kamjenicy wobhladać, pozdźišo w Praze.

 

 

       
Ze Šwicarskeje pochadźacy kardinal vatikanskeje kurije Kurt Koch njemysli sej, zo móžeš we Vatikanje wo sylnej opoziciji přećiwo bamžej Franciskusej rěčeć. A wobkrući swoje stejišćo z faktami.
 

Foto: kna

 

 

     

Dobyćer wutrobow koparskeho turněra w Chrósćicach bě mustwo z Čěskeje. Pokal Towarstwa Cyrila a Metoda pak je sej druhe mustwo wuwojowało. – wjace fotow

 
       
Serbsku hodowničku w Budyšinje, kotraž přizamkny so ekumeniskemu nyšporej, wuhotowa tójšto młodych talentow. – wjace fotow
 
       
  Něhdyši Budyski tachantski farar monsignore Alexander Ziegert je na prawdu Božu wotešoł. Mjez druhim wuda a spisa wón knihu „So bunt ist unser Glaube“.  
       
  Cyrkwi chcetej přichodnje nastupajo wučbu nabožiny wušo hromadźe dźěłać. Biskopaj Timmerevers a Rentzing předstajištaj k tomu pozicisku papjeru a přičinu noworjadowanja.  
       
  Rjanu podpěru k rozpominanju skići Muski chór Delany na swjedźenju Třoch kralow w Ralbicach. Spěwaše twórby w serbskej, łaćonskej a ruskej rěči. – wjace fotow
 
       
  Rakečanski Paulusowy chór tamnišeje ewangelskeje wosady předstaji we Wojerecach z musicalom žiwjenje milionarki, kotraž sta so z křesćanku a wulkej dobroćelku. Zastupne lisćiki měli sej zajimcy sčasom skazać. – wjace informacijow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008