KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

16. junija 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
„W mjenje Wótca a Syna a Ducha Swjateho“, prajimy často, wosebje hdyž so pokřižujemy. Awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele hłubšo za pozadkom tutoho wuprajenja slědźi.  

       
   Serbja maja nowoměšnika. Kaž jeho młódši bratr je so dał wjesć wot Swjateho Ducha, je w prawym wokomiku měł woči, wuši a wosebje wutrobu wotewrjenu.
– wjace fotow wo měšniskej swjećiznje w Drježdźanach
– wjace fotow wo primicy w Kulowje
   
       

Z jasnymi słowami k narodnosći, Božej stwórbje a wěrje pozbudźi prědar wěriwych ze serbskich wosadow swjatki póndźelu w Róžeńće. Wo tutym najwjetšim serbskim putnikowanju pak njejsu jeničce medije z Němskeje rozprawjeli. – wjace fotow   

– linki k nowinam:

nowina 1

nowina 2

nowina 3

nowina 4

nowina 5

nowina 6

 
       
Putnik rozmysluje wo pobrachowacej sylnej symbolice za přitomnych swjatki póndźelu na putniskej łuce. A je sej wěsty, zo njeje k tomu wjele prócy trěbne.
 
       
Wulki swjedźeń wěry je so wot popjelneje srjedy hač do swjatkow w Budyšinje wotměł. Při tym je ekumena wulku rólu hrała.
 
       
Přeco wjesoła, hibićiwa a pomocliwa rjadnica je na prawdu Božu wotešła. Hačrunjež lětdźesatki w zapadźe Němskeje skutkowała, je stajnje wuski zwisk do swojeje serbskeje domizny wudźeržowała.   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008