KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

19. meje 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Najrjeńši cil ći ničo njepomha, hdyž puć k njemu njenamakaš, zwěsća awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. A wón wuwjedźe, što měł něchtó činić, zo by jón woprawdźe namakał.  

       
Pozdatne zjewjenja maćerje Božeje w Medźugorju njeje bamž připóznał. Nastupajo putnikowanja pak je wón porno dotalnemu nastajenju katolskeje cyrkwje kročel dale šoł.
 

       
Katolski pomocny skutk Renovabis je 2018 projekty w 29 krajach srjedźneje, wuchodneje a juhowuchodneje Europy financielnje podpěrał. Kotre su to přewažnje byli, wuchadźa z lětneje rozprawy. Tutu njedźelu zahaji so lětuša swjatkowna akcija Renovabis.
 

       

W boju přećiwo znjewužiwanju je bamž Franciskus cyrkwinske prawo přiwótřił. A před kandidatami vatikanskeje diplomatiskeje słužby wupraji so wón, kotre rjadowanje móhło so přichodnje nastupajo celibat nałožować.

 

       
Na plenarnej zhromadźiznje Centralneho komiteja katolikow Němskeje (ZdK) su so zastupjerjo lajkow mjez druhim wo tym dorozumili, kak chcyli přichodnje z biskopami wuradźować. Zdobom wozjewichu, čehodla ZdK bórze přećehnje.  
       
W Pólskej předstaji so nowy dokumentarny film wo znjewužiwanju. Katolska cyrkej je na njón z wosebitej gestu reagowała.
 
       
W rjadniskej zhromadnosći nacaretankow w Goppelnje bu nowa wyška powołana. Wona njepřisłuša pak tutomu rjadej. 

 
       
Po něhdźe sto lětach dóstanje Chróšćanska cyrkej nowu třěchu. Před 50 lětami bu posledni raz zaróštowana. Tehdy wukonjane dźěła trjebachu zdźěla akrobatiskich rjemjeslnikow. – wjace fotow  
       
Měr je jenož móžny, dokelž su so ludy wujednali. To rjekny prědar na putnikowanju wujednanja w Hejnicach. Tež serbski podźěl bě tam zapřijaty. – wjace fotow  
       
Rebeliskemu kardinalej we Vatikanje hroža juristiske konsekwency. Wón drje je zakonje złamał, čłowjesce widźane pak je wón prawje jednał.  
       
Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je noweho diakona wuswjećił. 45lětny muž je hakle pozdźe puć k wěrje našoł. – wjace fotow  
       
Dobyćerskej přinoškaj wupisanja mytow stej z pjera serbskeje maćerje a serbskeho młodostneho. K zapodaću tutych je něhdyši šefredaktor Katolskeho Posoła loni składnostnje swojeho 50lětneho měšniskeho jubileja pozbudźał.  
       
Nad Bodamskim jězorom bydli hižo lětdźesatki swěrny křižer Njebjelčanskeho procesiona. Wón je w zapadźe Němskeje duchownu domiznu w katolskim zhromadźenstwje našoł.  
       
Nowy nawoda Domu biskopa Bena w Smochćicach předstaji so načolnymaj zastupjerjomaj Domowiny. Při tym něšto přilubi.    
       
W Budyšinje přeprošuja, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008