KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

22. septembra 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo kamuškach k wěčnosći rozmysluje awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. A wón praji tež, kotre to su a kotre nic.
 

     
Jedyn ponowjeny a jedyn nowy swjaty křiž buštej w Pančicach-Kukowje poswjećenej. Napis na jednym z njeju złožuje so na spočatk serbskeho kěrluša. – wjace fotow   
       
Sakskej kralowskej swójbje přisłušeše horliwy měšnik, wučenc a sympatiski eksot. Jemu je w hrodowskim muzeju w Pillnitzu wosebita wustajeńca wěnowana. – wjace fotow
 
       
Na slědach swjateho bamža Jana Pawoła II. su wěriwi Chróšćanskeje wosady na swojim wulěće kročili. W běhu šěsć dnjow su w Pólskej mnoho zhromadnje dožiwili a widźeli. – wjace fotow
 
       
Serbska protyka 2020 je tele dny w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. W njej nańdźe čitar zajimawosće Njeswačidła runje tak kaž přinošk wo šibjeńcach abo Łazowskej cyrkwi.
 
       
Wohnjowa wobora Marijineje hwězdy woswjeći swoje 150lětne wobstaće. Něšto wopytowarjow na swjedźenju wosebje zahori. – wjace fotow
 
       
Do Swjateho kraja poda so njedawno skupina nimale jeničce serbskich putnikow. Mnohe za křesćanow wažne městna su tam zeznali. – wjace fotow
 
       
Nowy serbski oratorij Měrćina Weclicha změje za tydźeń prapremjeru. Dwójce předstaji so w Chrósćicach a jónu w Liberecach.  
 
       
  Wokoło cyrkwje w Njebjelčicach so twari. Kotre lěpšiny to změje?    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008