KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

23. junija 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo prastarym křesćanskim symbolu rozmysluje awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. Zdobom předstaji putniske městno młodźiny Pólskeje, kotrež je z impulsa bamža Jana Pawoła II. nastało. A wón pokazuje, kak swjećenje Božeho ćěła na druhich skutkuje. – wjace fotow wo Božim ćěle w Ralbicach
 

       
  Před 50 lětami je so synoda Mišnjanskeho biskopstwa zahajiła. Koordinaciska komisija z přimjenom „Streichquintett“ hraješe w přihotach njesnadnu rólu.    
       
Po dźewjeć lětach zaćehnje na Wotrowsku faru zaso žiwjenje. Při wurumowanju do přetwara su na někotružkuli překwapjenku storčili. – wjace fotow  
       
Móžeš jenož k žórłu dóńć, hdyž přećiwo prudej płuwaš. Tuta mysl zaběraše serbskich młodostnych na jich putnikowanju. Zdobom přeradźi jim nowoměšnik Pětr Mróz, koho ma wón za přikład. – wjace fotow
 
       
Po wjacorych lětach zaklinča zaso oratorij „Podlěćo“, kotrehož předstajenje bě wjeršk Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja. Zdobom swjećeše Budyska Michałska wosada wulki jubilej. – wjace fotow
 
       
Klětu chce Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo Wobswětowy dźeń na wotpadkowej deponiji wotměć. Zakładnu ideju k tomu poda bamž Franciskus.   
       
Dźěći Wotrowskeje pěstowarnje su swjatu Marku na Lipicy wopytali. K tomu su sej wot doma něšto sobu přinjesli.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008