KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. nowembra 2019

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo rozsudach, kotrež wšak ma kóždy čłowjek w běhu žiwjenja tworić, rozmysluje awtor zawodneho nastawka. A Jězus měješe so samo hišće na křižu rozsudźić.
 

     
Štyri hłowne temy Synodalneho puća stejachu w srjedźišću wuradźowanjow Rady katolikow Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Akciski dźeń k zachowanju Božeje stwórby hraješe na posedźenju tohorunja wažnu rólu. – wjace fotow  
       
Jara wjele darow nahromadźi Towarstwo Cyrila a Metoda lětsa we wobłuku swojej akcije „Łužica pomha“. Jedne wulke awto dyrbi samo dwójce do Serbow přijěć. – wjace fotow
 
      y

Kulowske towarstwo Bratrowstwo je na swojej hłownej zhromadźiznje zašłe lěto bilancowało. Při tym jedyn wjeršk wusahowaše.

 
       
Spěchowanske towarstwo Drježdźanskich kapałnikow woswjeći njedawno swoje 25lětne wobstaće. W chórje kapałnikow spěwa tež zaso młody Serb.
 
       
Žona Budyskeje tachantskeje wosady rozprawješe tamnišim serbskim senioram wo swojim mnohostronskim čestnohamtskim dźěle. Njedawno bu za to wysoko počesćena.
 
       
W Klóštrje su sej kruh družkow natwarili, kotrež na putnikowanjach postawu maćerje Božeje do Róžanta njesu. Jako dźak za swěrnu słužbu su sej zhromadnje wulećeli.  
       
Dowožowanje cyrobiznow je mjez druhim tema přinoška, za kotryž je awtorka w nowemberskich wudaćach Katolskeho Posoła před sto lětami listowała. Nimo toho je nadešła, zo je so tehdy zažna zyma z wjele sněhom nawaliła.
 
       
Njebjelčanski Boži dom su sej prěnjowoprawjenske dźěći ze serbskich wosadow na swojim kubłanskim dnju dokładnje wobhladali. Tak su w nim samo dar sakskeje princesny nadešli. – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008