KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. apryla 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Je 2 + 2 = 5, 6, 7? Z tutym prašenjom zaběra so awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele a měri so při tym na cyle konkretnu wěc.  

       
Syn statneho njepřećela SED je w Budyskim wopomnišću wo swojim wosudźe powědał. Zdobom wón přeradźi, čehodla měješe dwě swójbnej mjenje.
 

       
W srjedźišću Europy je njedawno woheń wudyrił a tójšto škody načinił. Francoski spisowaćel a diplomat je w tymle sławnym twarje před lětami něšto cyle wosebite nazhonił.
 

       

Syła ludźi we Łužicy je jutrońčku nimale połdra tysac křižerjow dožiwiła. Tola do cyłka najwjetšeho křesćanskeho swjedźenja słuša wjele wjace. To pisa awtor přinoška k lětušim jutram w katolskich Serbach.

 

křižerska statistika

fotowe impresije lětušich křižerskich procesionow
Kulowscy
Ralbičanscy
Chróšćanscy
Klóšterscy I.
Klóšterscy II.
Wotrowscy
Njebjelčanscy
Radworscy
Baćońscy
Budyscy I.
Budyscy II.

 

       
W Budyskim Serbskim instituće maja drohoćinku, kotraž ma nimo poćišćanych tež tójšto prózdnych stron. A to bě na kóždy pad wotmyslene.  – wjace fotow
 
       
Wo předawanju cyrkwinskich městnow w Radworju pisa Katolski Posoł w aprylu 1919. Dale spomina so na 40. róčnicu załoženja rězbarskeho wobchoda Jana Pječki w Budyšinje.
 
       
Skupina Wotrowskich křižerjow je hižo lětdźesatki w hospodliwym domje w Njebjelčicach k swačinje z hosćom. Něšto jim tam lětsa wosebje napadny.
 
       
„Stan tola!“, přiwoła Budyski tachantski farar jutrownu wutoru křižerjam w kopaće połnej Róžeńčanskej cyrkwi. Zdobom wón rozłoži, zo móže z powěsće ćěkanja powěsć zetkawanja nastać. – wjace fotow
 

       
  W Budyšinje přeprošuja, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program  

       
Woporam tropoweho wichora Idai w Africe chce Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ pomhać a prosy za potrjechenych w Malawiju hač do pjatka, 3. meje, wo pjenježne dary. Zwisk do Malawija nawjaza přez Christinu Smolinu ze Swinjarnje, kotraž je tam dlěši čas jako wučerka a baba skutkowała. – kontowy zwisk
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008