KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

29. septembra 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Z konkretnym arcyjandźelom zaběra so awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. A wón poruča: Mjeno tutoho swjateho měło program do přichoda być.
 

     
W zašłym času je klinčało, jako chcył Vatikan puć k reformam cyrkwje w Němskej zaraćić. Biskopska konferenca je so nětko k tomu wuprajiła. Zdobom je něšto rozsudźiła, za čož nimaš pola druhich institucijow w Němskej runjeća.  
       
W klóštrje Marijinej hwězdźe wotmě so diecezanske modlerske zetkanje wo duchowne powołanja. Při tym tčeše w zaswěćenych swěčkach wosebita symbolika. – wjace fotow     – wjace informacijow
 
       
Nowa kniha Róže Domašcyneje je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. W swojich basnjach a krótkich tekstach wěnuje so wona bóle hač dotal njezwučenym wobkedźbowanjam a fantastiskim wumyslenkam w přirodźe.
 
       
Wo kwantowym skoku rěčachu zarjadowarjo na kóncu konferency a zdobom idejowych wikow „pastorale! 2019“ w Magdeburgu. Tutón móhł dobre předznamjo Synodalneho puća być. – wjace fotow
 
       
Nowa kniha z mnohimi starymi pohladnicami ze serbskich wsow bu w Pančicach-Kukowje předstajena. Přitomni na přikład zhonichu, zo bě na jednej z nich hłowne poselstwo pisarja na njewšědnym městnje schowane. – wjace fotow
 
       
Patronatne kemše swjećachu wobydlerjo Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile w domowej kapałce. Na nje je tež młody měšnik z Gery přijěł.
 
       
Wulki zjězd katolskich Serbow wotmě so 1919 w Róžeńće. Tola wón njewosta jeničce nabožny, zwěsći awtorka přinoška, za kotryž je wona w septemberskich wudaćach Katolskeho Posoła před sto lětami listowała. 
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008