KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

30. junija 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Najwažniše na wěstymaj swjatymaj zda so awtorej zawodneho nastawka tuteje njedźele zwjazowacy pismik „a“ być. Zdobom wón rozłoži, čehodla staj za wěru wobaj tutaj swjataj trěbnaj.
 

       
  Z NDRskeho časa znaty spěwytwórc je publikum na Klóšterskim a swójbnym swjedźenju w klóštrje Marijinej hwězdźe zahorił. Tola tež mnoho dalšich poskitkow tysacy wopytowarjo rady wužichu. – wjace fotow    
       
Katolscy biskopja namołwjeja, so prawicarskemu populizmej spřećiwjeć. K tomu podawaja w přiručce informacije a namjety k jednanju.  
       
„Bjez prědowanja na horje njebychmy žanu powšitkownje zawjazowacu moralku měli.“ To praji politikar Lěwicy Gregor Gysi, hačkuli sam do Boha njewěrił. Tež nastupajo nětčišeho bamža so wón jasnje zwuraznja.
 
       
Na kóncu rozsudźi sudnik. Po tutej dewizy mějachu so tež na koparskim turněrje serbskich ministrantow w Pěskecach. – wjace fotow
 
       
Worshipy, kotrymž přizamkny so prědowanje, zahorichu tysacy křesćanow we Wienje. Młoda Serbowka je to dožiwiła a pisa wo tam dóstatych impulsach, na přikład, što měli činić, zo móhli wotnutřka swěćić. – wjace fotow  
       
Serbske kemše swjećachu na swjedźenju Božeho Ćěła w Litawskej. Tam skutkowacy měšnik je tež w Serbach derje znaty. – wjace fotow
 
       
W juniju 1919 běchu nawěški w Katolskim Posole hinaše hač lěta do toho. To zwěsći awtorka přinoška, kotraž je znowa we wudaćach před 100 lětami listowała.  
       
W Budyšinje su njedźelu Božeho ćěła procesionaj přewjedli. Na nimaj bě tež tójšto serbskeho. Na jednym wobdźěli so wysoki dostojnik z Drježdźan.  
       
„Wšitko móžu w tym, kiž mje sylni!“ Tele hrónčko nańdźeš na nowym swjatym křižu w Ralbicach, kotryž farar Šćěpan Delan na dnju dwójnych kulowatych narodnin poswjeći. – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008