KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. měrca 2020

 

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Ćišina je dźěłowy čas Swjateho Ducha, praji awtor zawodneho nastawka. A wón rozłoži, čehodla je ta za kóždeho čłowjeka w žiwjenju wažna.
 

       
Zwjazkowe wustawowe sudnistwo je tele dny wažny rozsud nastupajo samopostajeneho zakónčenja žiwjenja wozjewiło. Cyrkej wusud sylnje kritizuje a boji so, zo njebudźe čłowjek skónčnje tola wo sebi samym postajeć móc.   

Foto: kna

       
Za tydźeń zahaja so koparske swětowe mišterstwa klerikarjow. W hrach smě sudnik mjez powšitkownje znatymi chłostanskimi kartami tež módru pokazać.   
      Foto: kna

Cyrkwinski temowy dźeń w Drježdźanach je so ze zwiskom mjez mocu a seksuelnym znjewužiwanjom rozestajał. Při tym je so něšto wažne do přichoda wukristalizowało. – wjace fotow

 
       
Skoča katolikojo nětko na klimowy ćah „Fridays for future“? Tele a dalše prašenja wotmołwi Martina Breyer, předsydka Rady katolikow Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa w interviewje. Zdobom přeprošuje wona na diecezanski wobswětowy dźeń. – wjace
 
       
Wo alternatiwnych póstnych woporach rozmysluje awtor w swojim rozpominanju na spočatku póstneho časa. A wón poruča, zo měło so při tym něšto, štož je při posćenju wosebje ćežko, na kóždy pad wobkedźbować.  

Foto: kna

       
Za domoródnych kaž tež za wopytowarjow Łužicy předleži nowa kniha wo křižerjach. Čućiwym wobrazam su nalětnje a jutrowne literarne teksty přidate. – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008