KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

2. awgusta 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
„Dajće wy jim jěsć!“ rěka w ewangeliju tuteje njedźele pola sćenika Mateja. Awtor zawodneho nastawka ma k tomu tež swoje cyle wosobinske dopomnjenki.
 

 

       
Wotstawk mjez wosobomaj móže pod wěstymi wuměnjenjemi mjeńši być hač połdra metra. To steji mjez druhim w nowej instrukciji k zadźěłanju rozšěrjenja korony, kotruž je biskop Heinrich Timmerevers wozjewić dał. – link k infekciskemu konceptej kaž tež k wobłukowym postajenjam za dźěło we wosadach a zarjadowanja
 

       

W Smochčanskim Domje biskopa Bena maja nowu liturgisku drastu. Financować pak njejsu ju sami dyrbjeli.

 

 

 
 

 

       
Swoje mysle k wudźělenju swjateho woprawjenja w času korony podawa Róžeńčanka. A wona ma w tym zwisku jasne přeće.  

       
Mnoho zajimaweho móže wopytowar noweje wustajeńcy wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe zhonić. Hač do septembra je wona w Hórnikowym domje hišće přistupna. – wjace fotow  

 

       
W awtobiografiji něhdyšeho Kölnskeho arcybiskopa je awtor recensije tež za naspomnjenjom Serbow pytał. Hač drje je pokazku namakał?
 

       
Ralbičanscy ministranća pobychu ze swojim wosadnym fararjom na wulěće. W Lessingowym měsće su tójšto dožiwili a nawuknyli. – wjace fotow
 
       
Ze Smjerdźaceje do Róžanta su dźěći w prěnim prózdninskim tydźenju putnikowali. Tam w cyrkwi je samo něchtó pochwali.
 
       
Mišterski koncert dožiwichu wopytowarjo w Budyskej tachantskej cyrkwi. Rodźeny Baćonjan zahra na ponowjenych Eulowych pišćelach porědko słyšane a chětro ćežke twórby.
 
       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008