KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

4. oktobra 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Cyrkej Boža je hłowna tema zawodneho nastawka tuteje njedźele. Kotry nadawk mamy wosobinsce při nowoewangelizaciji? Tute prašenje awtor směrodajnje wotmołwi.  

 

       
Němscy biskopja zetkachu so k swojej nazymskej plenarnej zhromadźiznje. Zaběrali su so mjez druhim z woporami znjewužiwanja a k tomu wažny rozsud tworili.
 

Foto: kna

       

Wo róli cyrkwje při měrliwej rewoluciji 1989 su na forumje w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena diskutowali. Starobiskop Joachim Reinelt bě jedyn z referentow a přednjese swój wid k tomu.

 


 

       
Ekumeniski cyrkwinski zjězd w Frankfurće nad Mohanom chcedźa klětu tola přewjesć. Tola něštožkuli budźe hinak hač na dotalnymaj wulkozarjadowanjomaj.  

 

       
Našu zemju škitać pomhać – k tomu namołwi městopředsyda Towarstwa Cyrila a Metoda wěriwych na nyšporje domchowanki. Zdobom žohnowaše farar konjace zapřahi. wjace fotow
 

       
Nowa žnjowa króna pyšeše na domchowance nimo darow z polow a zahrodkow wołtarnišćo Chróšćanskeje cyrkwje. Něšto dnjow pozdźišo su ju Chróšćenjo wěstych přičin dla do Drježdźan dowjezli. – wjace fotow
 

 

       

Radworska cyrkwina wěža je zaso kompletna. Tola što so nětko w ponowjenej kuli chowa, wostanje nimale potajnstwo. – wjace fotow

 

 

       
       
Seniorojo Ralbičanskeje wosady pobychu zhromadnje na wulěće w Pólskej. A tam su někotrežkuli překwapjenki dožiwili. – wjace fotow
 

       
W Pančicach-Kukowje su serbske a němske dźěći 4. lětnika prěni raz k blidu Božemu přistupili. Tola lětsa bě něštožkuli hinak hač zašłe lěta.
– wjace fotow
 
       
Na domchowance w Ralbicach buchu młodostni do wosadneje młodźiny přiwzaći. Hudźbne wobrubjenje kemšerjow překwapi. – wjace fotow   
       
Seminar k přihotej na sakrament mandźelstwa budźe pjatk a sobotu, 27. a 28. nowembra, w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. – link k přizjewjenskemu formularej a k dalšim pokiwam    
       
Jako interaktiwny eksperiment zarjaduje Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo lětuše diecezanske putnikowanje dźěći. – wjace informacijow
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008