KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. decembra 2020

 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:
njedźelu, 6. decembra, w 9.00 hodź. z Chrósćic – tule

 

Swójby su přeprošene, doma adwentny nyšpor swjećić. Kóždu njedźelu dóstanu tule namjet wotběha. – Spěw: „Swěčka, swěć ...“

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Wo woblubowanym swjatym njeeksistuje jeničce jeho podpismo na jednym z koncilow cyrkwje. Wokoło jeho wosoby je tójšto legendow znatych. Jedna z nich je šěroko znata. A ta měła po namjeće awtora zawodneho nastawka kóždeho pozbudźić, zo by mały, ale wažny nadawk spjelnił.
 

       
Hladajo na stupacu ličbu z koronawirusom natyknjenych je biskop Heinrich Timmerevers krućiše postajenja wudał. Na mnohich městnach budu wěriwi něšto parować, štož runje w adwentnym a hodownym času rady činja. – wjace k postajenjam biskopa
 

 

       
       

Prěni króć je bamž biskopow online do stawa kardinalow přiwzał. Ale přiwšěm njebě to prěni króć, zo njeběchu pomjenowani k tomu na swjatočnej Božej słužbje w Romje.

 

       
„Wón přińdźe k nam. A my wuńdźemy zhromadnje z nim do swěta. Dajće so tuž k žiwym kamjenjam natwarić.“ K tomu namołwi biskop Heinrich Timmerevers składnostnje zahajenja jubilejneho lěta. – pastyrski list | nyšpor k zahajenju jubilejneho lěta | wjace k temje
 

       
We Weingartenje su po mnohich lětstotkach něšto nowe za tradicionalne swjatokrejne jěchanje wobzamknyli. Z prašenjom su so poměrnje dołho zaběrali.
 

       
Wo wobydlerjow Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile starachu so wojacy zwjazkoweje wobory sobu. Podobnje je to w socialnych zarjadnišćach klóštra Marijineje hwězdy. W Smječkečanskim Domje swjateho Jana pak jich dotal njetrjebachu.
 

 

       

Z małymi dźěćimi adwent doma dostojnje swjećić, njeje cyle tak jednorje, zwěsća mać. Hačrunjež je wona za wšelake serbske poskitki k tomu w interneće dźakowna, wona tola wšo z toho njewužije. – wjace fotow

 

       
       
W Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina je nowa antologija wušła. K tomu su jeje awtorki a awtorojo ludźom „přez płót“ pohladali. – wjace  

 
       
Serbske dźěći dóstawaja wšón adwentny čas wšědnje póštu z Worklec. Dohromady něhdźe 10.000 kartow wottam rozesćelu.  
       
Prócowar na nabožnym kaž tež narodnym polu woswjeći tele dny kulowate narodniny. Přeco zaso je w Katolskim Posole jako awtor zastupjeny.  
       
Towarstwo Cyrila a Metoda prosy we wobłuku swojeje akcije „Łužica pomha“ wo pjenježne dary za projekt fararja dr. Daniela Dzikiewicza. W swojej nowej wosadźe w Litawskej chce wosadnicu natwarić. – kontowe čisło
 

 

       
Prěni raz ma so adwentnička serbskeje dekanatneje młodźiny internaktiwnje přewjesć. Tež zajimcy su wutrobnje do Klóšterskeje cyrkwje přeprošeni.
 
       
Na přichodnym zarjadowanju wuchodoněmskich cyrkwinskich wikow „die pastorale!“ móža so wšitcy zajimcy online wobdźěleć. W rozmołwje wutoru, 15. decembra, wot 18 do 19.30 hodź. wěnuja so prašenju, kotry wliw ma korona na Bože słužby. Při tym póńdźe mjez druhim wo pro a contra přenošowanja Božich słužbow w interneće. – přizjewić so  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008