KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

7. junija 2020

     
  Serbskorěčna Boža słužba via livestream:
   
 

njedźelu, 7. junija, we 8.30 hodź. z Kulowa, po tym w 10.00 hodź. němskorěčna Boža mša – tule

z Ralbic - jenož za słuchanje we  8.30 hodź. - tule

z Ralbic na swjedźenju Božeho ćěła štwórtk, 11. junija - jenož za słuchanje we  8.30 hodź. - tule

   
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
Štó je Bóh? Tute prašenje zaběra awtora zawodneho nastawka. A wón spyta hladajo na swjedźeń Swjateje Trojicy na nje tež wotmołwić.
 

 

       
Prěni raz za čas koronowych wobmjezowanjow modleše so bamž Franciskus Jandźelknjeza swjatkowničku zaso ze zwučeneho městna. Tola njezwučena bě situacija na Pětrowym naměsće.
 


 

       

Katolska Serbowka dóstanje lětsa myto spožčene, kotrež bu po ewangelskim fararju pomjenowane. Jeho prěni lawreat bě 2014 katolski duchowny.

 

       
W Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje ma so lajkam wjace zamołwitosće přepodać. Wólby nowych wosadnych gremijow maja lětsa w nowembrje być.
   
       
Lětuša swjatkowna póndźela w Róžeńće bě cyle hinaša hač zašłe lětdźesatki. Kemšer je k tomu swoje mysle podał. – wjace fotow  

 

       
W Kamjenicy skutkowacy serbski měšnik bu tam swjatkownu póndźelu rozžohnowany. Prawidłowne zetkanja w měsće dźěłacych abo studowacych Serbow na tamnišej farje nětko hižo móžne njejsu. – wjace fotow  – widejo Božeje mšě
 


       
Na zakładźe koronoweje krizy wuwichu so někotrežkuli nowe wašnja zhromadneho modlenja. W Jaseńcy měještaj mandźelskaj ideju, kotruž wjesnjenjo jara derje přiwzachu.
 

       
Za slědźenski projekt pyta załožba Reinbeckhallen priwatne fotografije z časa NDR. Wjace informacijow  

 

       

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. pyta wosobu, kotraž by wot 1. decembra redakciski team Katolskeho Posoła zesylniła. Nadrobniše informacije tule

 

 

       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008