KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

9. februara 2020

 

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo swětle w swěće rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón rozłoži, što měli jako křesćenjo činić, zo bychmy sej swětło wěry wobchowali.
 

     
„Duchowny eksperiment“ mjenuje předsyda Němskeje biskopskeje konferency wuradźowanje synodalow w Frankfurće. Wuslědki třidnjowskeho zetkanja je wón bamžej hižo sposrědkował.  
      Foto: kna
Wot ranja hač do wječora je swjaty wótc we Vatikanje w dobrych rukach. To zawěsćeja jeho bodyguardojo, kotřiž su zdobom žiwa turistiska informacija.  
      Foto: kna
Ewangelscy Serbja změja wot lěća noweho superintendenta. Hodźijski farar naslěduje fararja Jana Malinka, kotryž poda so na wuměnk.
 
       

Něhdyši Radworski farar je swoje dopomnjenki wo swojim přebywanju w februaru 1945 w Drježdźanach do farskeje chroniki zapisał. Kak je so jemu tam po bombardowanju zešło?

 
      Foto: kna
Wěriwi ze wšelakich serbskich wosadow zetkachu so w Radworskej cyrkwi k wopomnjenskej Božej mši k česći zbóžneho martrarja Alojsa Andrickeho. Swjedźenski prědar přiwobroći so wosebje ministrantam a firmujomnym.
 
       
W Memmingenje bydlitaj mandźelstaj, kotrajž staj hižo swój dubowy kwas woswjećiłoj. Hač drje mataj wosebite potajnstwo za tele dołhe zhromadne žiwjenje?  
       
Don Boskowy dom we Worklecach wobsteji 40 lět. Na dźaknej Božej mši rozmyslowaše młodźinski dušepastyr drje tohodla wo pokładach. – wjace fotow  
       
Kemšerjo so Wotrowskim młodostnym njedawno njedźelu z přikleskom podźakowachu. To měješe wězo swoju woprawnjenu přičinu.  
       
Ze Šunowa pochadźaca rjadnica njeje so w swojim žiwjenju jeno wo ćělne derjeměće starała. Nětko pak je swoje zemske pućowanje dokónčiła.  
       
„7 tydźenjow so wzdać“ rěka póstna akcija za pory. Tule nańdu zajimcy nadrobniše informacije.
 

      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008