KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

12. januara 2020

 

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Symbol wody a čistoty ma dwě runinje, zwěsća awtor zawodneho nastawka. Zdobom rozmysluje wón wo swojoraznej wosobje.
 

     
Nyšpor na proze do noweho lěta w Baćonju pohnu přitomnych k rozmyslowanju. Młodostni z wosady jón z hosćemi wobrubichu. – wjace fotow  
       
Serbsku a mjezynarodnu duchownu hudźbu słyšachu wopytowarjo hodowneho koncerta w Chrósćicach. Pěsnje njezanjese pak jeničce wosadny cyrkwinski chór. – wjace fotow  
       
Hišće w prěnim połlěće budu w serbskich wosadach personelne změny. Jedyn měšnik so do Łužicy nawróći, druhi poda so zaso do swojeje domizny.  
      y

Premjera noweje hry dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa bě přewšo wuspěšna. W njej pošwikaja na jara lóštne wašnje čłowječe słabosće. – wjace fotow

 
       
W Radworju su tamniša wosada, Towarstwo Cyrila a Metoda kaž tež Maćica Serbska zhromadnje na něhdyšeho wosadneho fararja spominali. Kak aktualne jeho tehdyše słowa dźensa hišće su, dožiwichu woni w rozpominanju, kotrež nětčiši Radworski farar přednjese. – wjace fotow  

       
Hodowno-jubilejnej koncertaj chóra Meje přiwabištej sta ludźi do Radworja. Něšto jich w programje k 125. róčnicy załoženja spěwneho towarstwa wosebje jimaše. – wjace fotow  
       
Fairne a rjane hry dožiwichu přihladowarjo na lětušim koparskim turněrje wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda w Chrósćicach. Mustwo ze susodneje wsy sej jón wudoby. – wjace fotow
 
       
Na pućowanje přeprosy Chróšćanski farar wosadnych ministrantow mjez hodami a Nowym lětom. Při tym mějachu wěsty nadawk spjelnić.
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008