KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. septembra 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Nic wo wočiwidnej, ale wo poprawnej temje ewangelija tuteje njedźele rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Z toho wotwodźejo praji wón, kajka měła cyrkej być.  

 

       
Zhorjelski biskop je wěriwym na diecezanskim putnikowanju w Nowej Cali nowy koncept předstajił. Tón złožuje so na tuchwilnu koronowu krizu. – wjace fotow  – widejo     – prědowanje Zhorjelskeho biskopa Wolfganga a patra Isaaka  

       

Regionalne konferency Synodalneho puća wotměchu so w pjeć městach Němskeje. Wo prěnimaj ze štyri temow wobdźělnicy hižo kontrowersnje diskutowachu.

 


Foto: kna

       
Lětsa prěni raz putnikowachu katolscy Serbja do Róžanta. Jim přidružichu so tež hosćo z Prahi. Něštožkuli wšak bě na putniskej Božej mši hinak hač hewak. – wjace fotow  

 

       
Swoje mysle k putnikowanju na swjedźenju Marije naroda je młoda žona z Róžanta podała. Wona zwurazni tam jasne přeće. – list bamža Franciskusa – Gravissimum Educations
 


       
Praski arcybiskop Dominik kardinal Duka je ze swjećacymaj biskopomaj Václavom Malem a Zděnekom Wasserbauerom kaž tež z bohosłowcami Łužicu wopytał. Mnoho zajimawe, ale tež njewočakowane su dožiwili. – wjace fotow
 

 

       

Złóstnistwo je so mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu stało. A te měrješe so na nabožny symbol a serbsku rěč. – wjace fotow

 

 

       
       
Smochčanski Dom biskopa Bena hižo njeeksistuje. W nowym mjenje hrajetej ryba a wóčko wažnu rólu. – wjace fotow
 

       
Rada katolikow je Aliancu za Božu stwórbu wuwołała. Ta korjeni w spisu bamža Franciskusa. Tež Serbja su jej přistupili. – wjace fotow – link na flyer – link na Laudato sik aliancy přistupić
 
       
60 kilometrow su młodostni Radworskeje wosady ze swojim fararjom kolesowali. Na jednym městnje srjedźneje Łužicy wostachu trochu dlěje. – wjace fotow  
       
Přiwzaće do wosadneje młodźiny wotmě so w klóšterskej cyrkwi. K dopomnjeću přepoda farar młodostnym wosebity dar.
   
       
Winowatosć napřećo swojemu firmowanskemu kmótej spjelnił je Ralbičan, kotryž je stary swjaty křiž na swojej ležownosći postajił. Nětko da jón znowa poswjećić.  – wjace fotow  
       
Na młodźinskej wigiliji w Nowej Cali je awgustinski mnich wo swojim puću k wěrje rozprawjał. Při tym hraješe jedne městno w bibliji za njeho wažnu rólu.
 
       
Serbske pěsnje Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra su njedawno na jich wječornym wulěće po wsach klinčeli. Podłu jich puća ludźo na to reagowachu. – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008