KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. decembra 2020

 

 

Swójby su přeprošene, doma adwentny nyšpor swjećić. Kóždu njedźelu dóstanu tule namjet wotběha. – Spěw: „Swěčka, swěć ...“

   
 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Njedźelu, 13. decembra, njewusyła so serbskorěčna Boža mša via livestream.

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Ponižny a skromny, haj, woprawdźe pobožny čłowjek wě, koho ma poboku. A z nim přeskoči samo murje, pisa awtor zawodneho nastawka.
 

       
Bamž je muža kreatiwneje zmužitosće a skromnosće, posłušnosće, něžnosće a zamołwitosće jako přikład wšěm nanam a rjekam wšědneho žiwjenja doporučił. K tomu je wón wosebite lěto wuwołał. Z nowym spisom chce swjaty wótc wěstu skupinu ludźi wuraznje wuzběhnyć.
 

 

       
       

„Myslu sej, zo so lětsa hody njewupyšenej Betlehemskej hródźi bóle hač hewak bližimy“, praji krizowy koordinator Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa hladajo na tuchwilnu koronowu pandemiju. Wón wupraja sej tež k aktualnym wukazam w Budyskim wokrjesu.

 

       
W Smochćicach su tuchwilu nimale wšě swěcy hasnjene. A tola maja tam někotre poskitki.
 

       
Serbscy młodostni dožiwichu prěni interaktiwny nyšpor. Na njej mějachu wuraznje swój smartfone wužiwać. – wjace fotow
 

       
Wojacy zwjazkoweje wobory běchu mjez druhim w socialnych zarjadnišćach klóštra Marijineje hwězdy zasadźeni. Nawodnica bydlensko wobłuka jednych z tamnišich domow wopisuje swoje nazhonjenja z nimi.
 

 

       
Towarstwo Cyrila a Metoda prosy we wobłuku swojeje akcije „Łužica pomha“ wo pjenježne dary za projekt fararja dr. Daniela Dzikiewicza. W swojej nowej wosadźe w Litawskej chce wosadnicu natwarić. – kontowe čisło
 

 

       
Na přichodnym zarjadowanju wuchodoněmskich cyrkwinskich wikow „die pastorale!“ móža so wšitcy zajimcy online wobdźěleć. W rozmołwje wutoru, 15. decembra, wot 18 do 19.30 hodź. wěnuja so prašenju, kotry wliw ma korona na Bože słužby. Při tym póńdźe mjez druhim wo pro a contra přenošowanja Božich słužbow w interneće. – přizjewić so  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008