KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

18. oktobra 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Wo paraleli mjez koparskej hru a jednym ze sydom sakramentow rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Nimo toho podawa wón fiktiwnu rozmołwu.
 

 

       
Hladajo na sylniši sekularny wobswět křesćanskeje mjeńšiny pleděrowaše emeritowany profesor před diecezanskim lajskim gremijom za „ekumenu třećeho wašnja”. Wón wupraji so zdobom za hinaše myslenje w cyrkwi. Gremij samón poruča zarjadowanja do wólbow we wosadach přewjesć. K tomu je wón pokiwy sformulował, kotrež su tule wozjewjene.
 

 

       

Hnydom dweju katolikow ze samsneje wsy počesćichu za jeju angažement na dobro Serbow. Wobaj mataj pak tež zasłužby za cyrkej.

 


 

       
W Kamjencu nasta z dotalneho hrajneho salona nowe cyrkwinske městno. Tam zjednoćeja socialne poskitki štyrjoch nošerjow. – wjace fotow  

 

       
To njeje žadyn přirodny zakoń, zo su polcy w supermarkće połne, praji prěni muž Němskeje w Smochćicach. Tam dósta wón krónu přepodatu. – wjace fotow
 

       
Putnikowanje dźěći diecezy wjedźeše je najprjedy raz před kompjuter. Serbskej podźělej běštej z Róžanta a Delnjeje Wódrjeńcy. Putniska Boža słužba je dale na youtubowym kanalu widźeć.
 

 

       

Wustajeńca wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je hižo něšto stow wopytowarjow přiwabiła. Nětko je wona na druhim městnje widźeć.

 

 

       
       
Swjatočna atmosfera je wšitkich zahoriła. Młodostni w Radworju buchu z wosebitym darom woznamjenjeni. – wjace fotow
 

       
„Oh Happy Day …, Oh Happy Day“ spěwachu w Chrósćicach na kóncu kemšow. A jako tajki tež dźeń začuwachu, dokelž knježachu do toho tójšto njejasnosćow. – wjace fotow   
       
W Italskej bu młodostny „cyberowy japoštoł“ zbóžnoprajeny. Jemu bě jedyn ze sydom sakramentow wosebje wažny.  
       
Seminar k přihotej na sakrament mandźelstwa budźe pjatk a sobotu, 27. a 28. nowembra, w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. – link k přizjewjenskemu formularej a k dalšim pokiwam    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008