KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

19. januara 2020

 

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo čitanjach z prěnjeho lista swjateho Pawoła Korinćanam rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Zdobom mjenuje wón problemy, kotrež njezaběrachu jenož swjateho Pawoła tehdy, ale kotrež tež dźensa naše wosady znjeměrnjeja.
 

     
Kelko žonow chodźi dźensa hišće wšědnje w narodnej drasće? A kajki wobraz skićeše so před něšto lětdźesatkami?  
       
W Njebjelčicach su njedawno hwězdnych spěwarjow domoj witali. Někotre maćerje su dźěći jara podpěrali. – wjace fotow   
       
W Chrósćicach wopominaja tele dny 600. róčnicu wobstaća Bratstwa swjateho Bosćana. Kak je tehdy k tomu dóšło a kotre nadawki ma bratstwo dźensa? – wjace fotow  
      y

Chór w Delanach wopomina 125. róčnicu swojeho załoženja. Swój slěborny jubilej pak swjećachu před 99 lětami.

 
       
„7 tydźenjow so wzdać“ rěka póstna akcija za pory. Tule nańdu zajimcy nadrobniše informacije.
 

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008