KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

19. apryla 2020

     
  Serbskorěčna Boža słužba via livestream:
   
 

njedźelu, 19. apryla, w 9.00 hodź. z Radworja – tule

z Ralbic - jenož za słuchanje we  8.00 hodź. - tule

   
 

 

   
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

 
  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
W tydźenjach po jutrach přewodźeja křesćanow podawizny z ewangelija, kotrež powědaja, na kotre wašnje su někotři z rowa stanjeneho Chrystusa zetkali. Z jednym tajkim zetkanjom so awtor zawodneho nastawka zaběra.
 

       
Swjaty wótc je lětsa jutrońčku prěni raz swoje jutrowne poselstwo w Pětrowej cyrkwi přednjesł. Mjez druhim wón zwurazni, što je jemu w tutej koronowej krizy wosebje wažne.  

Foto: kna

       
Njewšědne jutrowne tři swjaty dny dožiwichu lětsa we Vatikanje. Wobrazy wo tym drje su jónkrótne. Jedyn z bamžom Franciskusom je wosebje hnujacy.
 
       

Wo lětušim wašnju wozjewjenja jutrowneho poselstwa w katolskich Serbach su miliony ludźi zhonili. Někotražkuli w koronowej krizy zrodźena ideja móhła so w přichodźe dale nałožować, pisa awtor přinoška k lětušej jutrońčce. – fotowe impresije z Dobrošic a Chrósćic

fotowe impresije z Ralbic

fotowe impresije z Kozarc

fotowe impresije z Radworja a Baćonja

fotowe impresije ze Salowa

fotowe impresije z Noweje Wjeski

 
       
Jutrońčku rano zahe njebě we Wotrowje a wokolnych wsach tajki ropot koni a spěwanje kěrlušow kaž w zašłych lětach słyšeć. Za to pak chodźeše měšnik po wsach. – wjace fotow

 
       
W Chróšćanskej wosadźe běše w jutrownej nocy awto z wosebitym darom po puću. A ludźo jón radostnje na nawsy přiwzachu. – wjace fotow
 

 

       
Klepotanje w koronowym času njemóžeše so tak wotměć zašłe lěta. Postajenja wobkedźbujo sej wšitcy přiwšěm pomhać wědźachu. – wjace fotow
 
       
Ludźo w serbskich wsach wuwiwachu wokoło jutrow mnoho kreatiwnych idejow. Swójba z Ralbicy rozprawja, kak je lětuši martrowny tydźeń a jutrońčku dožiwiła.
 
       
Swoje mysle k lětušim njewotmětym křižerskim procesionam podawa křižer z Konjec. Při tym jeho tójšto prašenjow zaběraja.  
       

Předsyda Domowiny je krótko do jutrow swoje začuća k jutram a křižerjam zwuraznił. Něšto so při tym cyle jasnje wujewi.

 
       
Katolska akademija Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa je žiwy kubłanski podcast zahajiła. Tule wjace infomacijow  
       
Studentka z Mnichowa pyta Serbow, kotřiž su zwólniwi, naprašnik wotmołwić. Wobdźělenje je dobrowólne. – naprašnik  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008