KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. meje 2020

     
  Serbskorěčna Boža słužba via livestream:
   
 

njedźelu, 24. meje, we 8.30 hodź. z Kulowa, po tym w 10.00 hodź. němskorěčna Boža mša – tule

z Ralbic - jenož za słuchanje we  8.30 hodź. - tule

   
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
Wo stražniku na wěži, kotryž njeje swój poprawny nadawk spjelnił, pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón rozmysluje, čehodla měli cyrkwje a jeje wosady stajnje dušinje mobilne a po puću wostać.
 

 

       
Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je zetkanja we wobłuku cyrkwje pod wuměnjenjemi zaso dowolił. Wón poruča pak tež, sej nastawk čěskeho měšnika a profesora Tomáša Halíka přečitać. – link na tekst w němskej rěči  Biskop sam tónle tekst tež přednjese. – link na awdijo  –  přehlad hygieniskich regulow
 

 

       

Koronoweje krizy dla je dźiwadłowe předstajenje k 600lětnemu wobstaću Bosćanoweho bratstwa přestorčene. K tutomu rozsudej su wjacore přičiny wjedli.

 

       
Biskop Timmerevers wupraja so zhromadnje z direktorom Katolskeje akademije k zapřisahanskim teorijam. Při tym je jimaj wažne, zo měli diskusije stajnje na płoninje wěrnosće wostać.
   
       
Swjatkowna pomocna akcija biskopskeho skutka Renovabis njeliči pandemije dla z wulkimi dochodami ze zběrki. Tohodla prosy wěriwych, tež druhe móžnosće podpěry křesćanow we wuchodnej Europje wužiwać. – wjace   

 

       
Nowa hra, z kotrejž sposrědkuja nabožnu wědu na zabawne wašnje, wozjewi so kóždu njedźelu po kemšach w interneće. Nětkole bu redakcija toho wuznamjenjena. – kode za Kahoot!
 


       
We Worklečanskim Don Boskowym domje dźěłatej dwě nowej sobudźěłaćerce za młodźinu a dźěćinu. Wobě matej na tym polu hižo někotre nazhonjenja.
 

       
Domowina rozprawja, zo je historiska kniha wo stawiznach Róžeńčanskeje swjatnicy restawrowana. Wona chowa so w Hórnikowej knihowni w Praze, kotraž je zaso přistupna.  

 

       

Jedyn sakrament přiještaj nan a syn njedawno njedźelu na kemšach w Chróšćanskej cyrkwi zhromadnje. W Serbach drje sta so to w tutej konstelaciji prěni raz. – wjace fotow

 

 

       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008