KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

26. januara 2020

 

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Koho Jězus w ewangeliju tuteje njedźele přeprošuje? Wo tym rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón rozłožuje, što měł čłowjek činić, hdyž tute přeprošenje słyši.
 

     
Wažna spirituelna wosobina je so tele dny před sto lětami narodźiła. Bamž Benedikt XVI. mjenowaše ju pósłanču měra a nadźije.  
       
Ewangelscy wěriwi su wustajeńcu wo swjatej Mariji zestajeli. Něšto tydźenjow je wona hišće w Róžeńčanskej swjatnicy widźeć.  
       
Swoju 125. róčnicu załoženja je chór Ralbičanskeje wosady woswjećił. Najlóštniši dar na swjedźenju běchu sej sami spřihotowali. – wjace fotow
 
      y

Z přednoškom zahajichu so swjatočnosće k jubilejej Bratstwa swjateho Bosćana w Chrósćicach. Awtor přinoška pak rozmysluje tohorunja wo jeho aktualnych nadawkach. – wjace fotow

 
       
Wysokeho hosća, kotryž tež wěste diferency krótko do hód njezataji, móžachu Chróšćanscy wěriwi lětsa na swjedźenju swjateho Bosćana witać. Hnujace zarjadowanje jubilej nawječor do swjatka zahaji. – wjace fotow wo swěčkowym procesionje    – wjace fotow wo swjedźenskej Božej mši a nyšporje  
       
Najstarša pokazka na bratstwo njehraješe jeničce na hłownej zhromadźiznje w jubilejnym lěće wažnu rólu. Dar něhdyšeho Chróšćanskeho fararja wužiwaše so hižo dopołdnja na swjedźenskej Božej mši. – wjace fotow  
       
Dźěći a młodźinu su lětdźesatki we wosadnym domje we Worklecach kubłali. Tón ma pisane stawizny.  
       
Jako wučerja, wodźerja po klóštrje a lektora jeho mnozy znajachu. Njedawno je Józef Bajtl w žohnowanej starobje zemrěł.  
       
Serbscy hólcy su na reje do Němcow jězdźili. Čehodla njeje so tole młodym holcam scyła lubiło, je awtorka přinoška w januarskich wudaćach Katolskeho Posoła před sto lětami wuslědźiła.  
       
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. je swoje terminy za lěto 2020 zestajało. – tule je protyčka  
       
„7 tydźenjow so wzdać“ rěka póstna akcija za pory. Tule nańdu zajimcy nadrobniše informacije.
 

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008