KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

26. apryla 2020

     
  Serbskorěčna Boža słužba via livestream:
   
 

njedźelu, 26. apryla, w 9.00 hodź. z Ralbic – tule

   
 

 

   
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

 
  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Njeměli jeničce z dwěmaj wočomaj, ale hnydom z třomi hladać, namołwja awtor zawodneho nastawka. Při tym złožuje so wón na Swjate pismo a na francoskeho pilota a spisowaćela.
 

       
Němska biskopska konferenca je so za bórzomne zjawne kemše wuprajiła. Te móhli pak potom cyle hinak wupadać hač dotal znate.  

Foto: kna

       
Wuspěšna 24hodźinska modlerska akcija wo duchowne powołanja ma so lětsa wospjetować. Tónraz pak budźe to koronoweje krizy dla w digitalnej formje. Zajimcy měli so tule přizjewić.
 
       

Božu słužbu k 75. róčnicy wuswobodźenja Dachauskeho kaceta srjedu, 29. apryla, w 17 hodź. móža wšitcy online sćěhować. Tule je link na nju.

 
       
W Sakskej smě so tuchwilu 15 wosobow na jednotliwych Božich słužbach wobdźěleć. Biskop Heinrich Timmerevers wupraja so k tomu w pastyrskim lisće.

 
       
Swětowe zetkanje młodźiny je koronoweje pandemije dla přesunjene. Tež druhe katolske wulkozarjadowanje wotměje so pozdźišo.
 

 

       
Serbske blido nad Nysu mjenowachu třo seniorojo swoje zetkawanja. Na zašłym tajkim hišće wědźeć njemóžachu, zo bě to poslednje.
 
       
Kónc apryla 1945 je mjez Zejicami a Lejnom něhdźe 500 wojakow swoje žiwjenje přisadźiło. Zejičenjo sami dyrbjachu w tym času dwójce ćěkać. – wjace fotow
 
       
Wo ćichej soboće wěry pisa awtor. Při tym rozłožuje swoje dopóznaća z nětčišeje koronoweje krizy do přichoda w katolskich Serbach  
       

Najkrasniša bě jutrońčka – před sto lětami. Wo tym pisa awtorka, kotraž je Katolski Posoł z apryla 1920 přelistowała a při tym něštožkuli wo padustwach zhoniła.

 
       
„Jako křižerjo smy jeničce mały dźěl wulkeho cyłka“, „Křižerske jěchanje njeje samy nałožk“ a „Prašenja bjez wočakowanych wotmołwow“ rěkaja nadpisma třoch přinoškow. W nich reaguja awtorojo na artikl ze zašłeho Katolskeho Posoła k wotprajenym křižerskim procesionam.  
       
Katolska Serbowka, bydlaca zwonka Łužicy, wupraja swoje mysle k róli  žony w cyrkwi. Při tym reaguje mjez druhim na wusyłanja tuchwilnych Božich mšow via livestream.  
       
Dotal w Kamjencu skutkowacy měšnik je srjedź apryla swoje dźěło zakónčił a poda so do klóštra nad Bodamskim jězorom. Na njewěsty čas tam tola hišće přińć njemóže.  
       
Młodźinske dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje na zhromadne digitalne modlenje póndźelu, 27. apryla, w 19.30 hodź. K tomu je přistup na discord-serwer trěbny, kotryž nańdźeće tule.  
       
Katolska akademija Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa je žiwy kubłanski podcast zahajiła. Tule wjace infomacijow  
       
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008