KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

26. julija 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
Kóždy drje ma w swojim žiwjenju situacije, w kotrychž so praša: Što činić? A što je Boža wola? Tež awtorka zawodneho nastawka wo tym rozmysluje.
 

 

       
Nowa vatikanska instrukcija k reformam wosadow je mnohich překwapiła. W njej so jasnje postaja, štó ma wosady nawjedować. Zdobom wěnuje so pismo z Roma mjez druhim stipendijam za Bože mšě.
 

       

Na Vatikanskich zahrodach knježi tele dny čiłe žiwjenje prózdninskich dźěći. Samo wysokeho hosća smědźachu wone witać.

 

 

 
 

 

       
Bratstwu swjateho Bosćana wěnuje so awtor přinoška w swojim historiskim pućowanju. Tutu njedźelu po nyšporje wotewru w Chrósćicach nowu wustajeńcu wo česćowanju swjateho.  

       
Dołho wočakowany swjedźeń swjećachu wěriwi w Njebjelčicach. K wupyšenju cyrkwje su tež prěnjowoprawjenske dźěći ze swojimi staršimi přinošowali.  

 

       
Wo tajkich a hinašich zetkanjach pisa awtorka nastawka, kotraž je w julijskich wudaćach Katolskeho Posoła před sto lětami listowała. Zdobom je wona w nich něšto wo tehdyšich starosćach nabožneho časopisa nadešła.
 

       
Foto wo hłownym wołtarju Róžeńčanskeje hnadowneje cyrkwje do lěta 1945 je čitar redakciji připósłał. Wuhotowanje tehdyšeho wołtarja je woprawdźe zajimawe.
 
       
W Kamjenej pola Radworja su na swjedźenju swjateje Marhaty patronatny swjedźeń swjećili. Swjedźenski prědar je ze Saksko-Anhaltskej do Łužicy přijěł. – wjace fotow
 
       
Na rozžohnowanju ze serbskim superintendentom wobdźěli so tójšto zastupjerjow z cyrkwje a politiki. Tež předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda je so słowa jimał. – wjace fotow 
 
       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008