KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. junija 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
Swjatemu, kotremuž je Jězus jara wjele dowěrił, wěnuje so awtor zawodneho nastawka wosebje. Wón zhladuje pak tež na dalšeho muža wěry, kotrehož swjedźeń cyrkej tele dny tohorunja swjeći.
 

 

       
Na wěrneho pastyrja swojeho stadła, kotryž je před 50 lětami zemrěł, su w Budyšinje spominali. Wón bě tež Serbam jara přichileny. – wjace fotow
 

       

Za wuznamneho hosća z Roma bě wopyt swojeho bratra w Bayerskej zdobom pućowanje do swójskeje zašłosće. Hačrunjež bě tale jězba jako priwatna deklarowana, bě zajim wěriwych a medijow wulki.

 

Foto: kna

 
 

 

       
Serbska ewangelska wědomostnica je so nadrobnje z loni wušłej publikaciju wo katolskich dźěłaćerjach kónc 19. a spočatk 20. lětstotka w maćernym kraju reformacije zaběrała. Wona kritizuje, zo njeje awtor podźěl serbskich měšnikow na natwarje katolskeje cyrkwje w Sakskej dosć wuswětlił.  

       
„Cyroba wěry je kontakt ze słowom Božim“, praji měšnik, kotryž poda so po wjace hač dźewjeć lětach w katolskich Serbach zaso do swojeje litawskeje domizny. Što je we Łužicy wšitko dožiwił a što budźe jemu pobrachować, powěda wón w interviewje.  

 

       
Znamjo wěry na swislach Dobroščanskeje cyrkwički je wosadny farar na patronatnym dnju Božeho domu poswjećił. To pak njebě jenička nowostka w tutej wsy. – wjace fotow
 

       
Podpěra serbskich studentow před 100 lětami skutkuje hač do přitomnosće. To wuslědźi awtorka w junijskich wudaćach Katolskeho Posoła lěta 1920.  
       
Dwaj měsacaj pozdźišo hač předwidźane přistupi skupina dźěći Ralbičanskeje wosady k prěnjemu swjatemu woprawjenju. Dalša ma swój wulki swjedźeń tutu njedźelu. – wjace fotow
 
       
Kwis k znajomosćam wo wěrje je za dźěći spřihotowany. Při někotrych prašenjach dyrbja drje swoju hłójčku chětro napinać.
 
       
Hólcy přichodneho 1. do 4. lětnika, kotřiž bychu rady pola Drježdźanskich kapałnikow sobu skutkowali, su ze swojimi staršimi na předspěwanje witani. Do toho móža jich hižo na widejomaj zeznać. – wjace
 
       
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje dźěći 5. do 8. lětnika na prózdninsku jězbu do Žitawskich horow. – wjace informacijow
 
       

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. pyta wosobu, kotraž by wot 1. decembra redakciski team Katolskeho Posoła zesylniła. Nadrobniše informacije tule

 

 

       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008