KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

29. měrca 2020

 

Bamž wudźěli dźensa, pjatk, žohnowanje „urbi et orbi“

Bamž Franciskus budźe dźensa,

pjatk, 27. měrca, we 18.00 hodź. nyšpor na prózdnym Pětrowym naměsće swjećić a swjatočne žohnowanje „urbi et orbi“ wudźělić.

Telewizijnej sćelakaj ZDF a BR nyšpor live z Roma wusyłatej.

   
 

Serbskorěčna Boža mša wusyła so njedźelu, 29. měrca, přez livestream z Ralbic. Wosadny farar Šćěpan Delan přednjese na kemšach swoje póstne prědowanje.

Tule je link 

Přehlad wusyłanjow Božich słužbow w němskej rěči hač do jutrow nandźeće tule: Link

   
 

Zhromadne digitalne modlenje křižoweho puća

z dekanatnym dušepastyrstwom za dźěći a młodźinu

njedźelu, 29. měrca, w 14 hodź. 

wjace

   

 

 
  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wěra je zajimawa zwěsća awtor zawodneho nastawka. To ma tež z tym činić, kak Jězus z Lacarom po jeho wubudźenju wobchadźa.
 

       
Powšitkowny zakaz zetkawanja ludźi potrjechi tež křižerske procesiony. Dekan zwuraznja k tomu swoje mysle. A tola móhło jutrowne haleluja po Serbach klinčeć.   

Foto: kna

       
Křesćenjo su Boha zhromadnje z bamžom Franciskusom wo pomoc prosyli. Nimo toho je Vatikan dekret wudał, kotryž płaći w kolektiwnym smjertnym straše.
 
       

Zastupjerjo třoch wulkich křesćanskich cyrkwjow Němskeje wozjewichu zhromadne stejišćo coroweje krizy dla. A wuprajeja w nim naležnu próstwu.

 
       
W běhu lětstotkow su křižerjo wšelake wuwzaća dožiwili. Wědomostnik pisa w swojim přinošku, kotre su to byli.
 
       
„My a liturgija“ je tema póstneho prědowanja kapłana dr. Jensa Buliša. Mjez druhim wón wujasnja, kotry wulki pokład křesćenjo maja.
 

       
Pasionske hry w Oberammergauwje lětsa njebudu. Tajke přesunjenje pak njestawa so prěni raz.
 
       
Knježacym „na porsty hladać“, to dyrbjachu ludźo po wotstronjenju kejžorstwa spěšnje nawuknyć. Čehodla bě to wažne, je awtorka w februarskich wudaćach Katolskeho Posoła před 100 lětami wuslědźiła.  
       
Lětuša štwórta póstna njedźela bě w Radworju cyle hinaša hač zašłe lětdźesatki. Awtor w swojim přinošku wopisuje, kak je Božu mšu dožiwił. – wjace fotow  
       
Sylzy su jedna z temow rozmyslowanja k ewangelijej 5. póstneje njedźele. Čehodla zmóžnjeja wone prawy wid na Jězusa?  
       
W swójbje je Zejičan symjo za duchowneho połožił. Njedawno je swójbny nan na prawdu Božu wotešoł.  
       
W nětčišej nuzy měli Boha zhromadnje prosyć, tež w serbskich wosadach. K tomu je Towarstwo Cyrila a Metoda namjet wudźěłało.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008