KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

2. meje 2021

 

Serbskorěčne Bože słužby via livestream:

 

njedźelu, 2. meje, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

njedźelu, 2. meje, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
W Jězusu wostać. Što tole woznamjenja, pisa awtor zawodneho nastawka. Wón přirunuje to z nastrojom, kotryž je kóždy hižo raz wužiwał.
 

       

Centralny komitej katolikow Němskeje je wo reformowym procesu diskutował. Tón widźa mnozy čłonojo na rozpuću.

 

Foto: kna

       
       

Z krizowym managerom přirunuje awtor znateho swjateho a patrona dźěłaćerjow. Jedna z relikwijow w Aachenje pokazuje na to, zo je wón praktisce myslacy čłowjek był.

 

Foto: N. Bach/Bonner Münster

       
Ležownosć wokoło kapałki małeje wsy bu ponowjena a z nowymi štomami wosadźana. Wo zwoprawdźenje je so młody wjesnjan postarał. – wjace fotow
 

 

       
Něhdyša abatisa dwurěčneho klóštra woswjeći dejmantny jubilej swojeje profesy. W rozmołwje wona mjez druhim praji, zwotkel bjerje we wysokej starobje móc za wšelake nadawki. wjace fotow
 

 

 

     

Tři pospyty běchu trěbne, zo móhli hižo loni wotewrjene kubłanišćo poswjećić. K nowotwarej je tež Bože wjedźenje dopomhało. – wjace fotow

 

 

       

Čehodla je mi moja wěra wažna? K tomu podawa Marija Rabec ze Salowa swoje mysle.

 

       
       
 
Wo swojich dožiwjenjach jutrońčku a što su něhdy w meji w pěstowarni činili rozprawjataj Hańžka a Feliks. Zdobom dźěći zhonja, čehodla so w meji wosebje mać Boža česćuje. – wobraz k wumolowanju
 
       

Mobilny team Carity testuje na serbskich wsach kaž tež w Kamjencu a Smochćicach dale na koronu. Přizjewjenja su jenož za naposledk mjenowanej městni trěbne.

Smochćicy

Kamjenc

 
       
Wšitcy hłowno- a čestnohamtscy pomocnicy nabožneho tydźenja su na informaciskej zarjadowani přeprošeni. Wonej wotmějetej so online přez platformu Zoom. – wjace
   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008